Akademia inwestowania

11. Września - krew i łzy

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Terroryści nie dysponują nowoczesnym sprzętem militarnym ani nie walczą, jak żołnierze na polu walki. W swych działaniach są nieobliczalni a za cel ataku wybierają zazwyczaj ludzi bezbronnych. Zamiarem terrorystów jest uzyskanie skektakularnego szoku psychologicznego i w konsekwencji wywarcie presji na rządy krajów. 

In vino veritas

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

wine_grape.jpg„Kto winem się raczy, ten Boga zobaczy” - przysłowie cysterskie z XII wieku.
Badania historyków i archeologów wskazują, że początki upraw winorośli oraz produkcji wina miały miejsce na Bliskim Wschodzie. Nadzwyczajną rangę wina nadał mu Chrystus podczas ostatniej wieczerzy.

Social trading

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Inwestowanie razem z asami rynku forex pozwala zarabiać bez posiadania specjalistycznej wiedzy i znajomości rynku. Korzyści odnoszą obie strony.

Zagraniczne transfery SEPA

Jan Mazurek, Ekspert Grupy Goldenmark włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

System SEPA ma istotny wpływ na funkcjonowanie europejskiego systemu rozliczeniowego. System ten umożliwia realizację przelewów transgranicznych szybko i tanio.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR)

Jan Mazurek, Ekspert Grupy Goldenmark włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

KIR to kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który świadczy kompleksowe usługi rozliczeniowe oraz dostarcza najwyższej jakości rozwiązania spełniające potrzeby i oczekiwania sektora bankowego oraz płatniczego.

Rynek finansowy

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Rynek finansowy jest miejscem, gdzie są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Dzięki niemu zwiększa się efektywność wykorzystania zasobów w gospodarce.

Kontrakty terminowe

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Kontrakty terminowe stanowią istotny element rynku finansowego. Są to jednak instrumenty obarczone wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Szkoda czasu

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Oszczędzanie jest istotnym elementem sztuki racjonalnego planowania przyszłości. Czas jest sprzymierzeńcem oszczędzających a nie sprzyja tym, którzy zwlekają z gromadzeniem kapitału na przyszłość.

Hallmark

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Oznaczanie zawartości złota w wyrobach, czyli cechowanie było w Europie najwcześniejszą formą ochrony konsumentów i sięga epoki Średniowiecza.

Strategia dla polskiego rynku kapitałowego

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Jednym z wyzwań, przed którymi stoi polski rynek kapitałowy jest konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom szerokiego dostępu do atrakcyjnych źródeł finansowania. Oczekuje się, że przyniesie to poprawę konkurencyjności gospodarki i zapewni trwały rozwój kraju.

Zlecenia maklerskie

Jan Mazurek, Ekspert Grupy Goldenmark włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Zlecenie maklerskie zawiera oświadczenie woli zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych na określonych warunkach. Za pośrednictwem domów i biur maklerskich trafiają na sesję giełdową.

Analiza techniczna

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Inwestycje

Analiza techniczna jest to metoda służąca badaniu zmian cen z wykorzystaniem wykresów. Stosowana jest między innymi do prognozowania notowań metali szlachetnych.

Terminowa giełda towarowa

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Terminowe giełdy towarowe funkcjonują na rozwiniętych rynkach już dwieście lat. Odgrywają one ważną rolę w kształtowaniu cen i płynności rynku towarowego.

Londyńskie centrum złota

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Pomimo, że największe obroty złotem mają miejsce w dalekiej Azji, to Londyn jest dalej globalnym centrum tego kruszcu. Tutaj ustala się ceny, które stanowią bazę dla inwestycji.

Powiązane artykuły