Budownictwo indywidualne w USA

Budownictwo jest jednym z najważniejszych kół napędowych gospodarki. Z drugiej strony wskaźniki odzwierciedlające sytuację w sektorze budowlanym pokazują kondycję gospodarki.

Mogą również sygnalizować przyszłe zmiany w sytuacji ekonomicznej kraju. Na budownictwie zarabia wiele branż gospodarki, jak: produkcja materiałów budowlanych, przemysł elektro-maszynowy, hutniczy, chemiczny, szklarski itp. Zamówienia otrzymują producenci mebli, wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD. Zyskuje wiele dziedzin usług. Rozwój tej branży napędza więc popyt wewnętrzny, zmniejsza się bezrobocie, wzrasta PKB.
Stąd, sytuacja w budownictwie jest źródłem danych, służących diagnozowaniu kondycji gospodarki i prognozowaniu perspektyw jej rozwoju. Najpoważniejsze badania w tym zakresie są prowadzone w Stanach Zjednoczonych. Spośród wielu wskaźników na szczególną uwagę zasługują: liczba wydanych osobom fizycznym pozwoleń na budowę oraz liczba rozpoczętych budów domów. Dane są publikowane co miesiąc przez rządową agendę US-Census Bureau. Stanowią one ważny wskaźnik nastrojów.