Zagraniczne transfery SEPA

SEPA ma istotny wpływ na funkcjonowanie europejskiego systemu rozliczeniowo-płatniczego. System ten umożliwia realizację przelewów transgranicznych szybko i tanio.

Obszar SEPA

SEPA (ang. Single Euro Payment Area) jest to strefa Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro, w ramach której obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych płatności transgranicznych w walucie euro według takich samych zasad i na takich samych warunkach. Obszar SEPA obejmuje 28 krajów Unii Europejskiej oraz Lichtenstein, Monako, Islandię, Norwegię, San Marino i Szwajcarię. Dla konsumentów, przedsiębiorstw i administracji publicznej oznacza to istotne korzyści.
Krajowa Izba Rozliczeniowa stosuje standardy SEPA w systemie rozliczeń międzybankowych Euro Elixir. System ten, poprzez połączenie z europejskim systemem płatniczym i rozrachunkiem dokonywanym na platformie TARGET2, umożliwia klientom banków w Polsce wykonywanie przelewów w euro, zgodnie ze standardami SEPA.

Krótki czas

Środki pieniężne są przekazywane do banku odbiorcy najpóźniej w terminie do końca dnia roboczego, następującego po dniu przyjęcia zlecenia przelewu. Jest to znacząco szybciej niż dla przelewów zagranicznych w innych walutach realizowanych za pośrednictwem SWIFT, których realizacja może trwać kilka dni.

Niskie koszty

Za wykonanie przelewu SEPA banki najczęściej pobierają opłatę w wysokości 5 zł, lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku bez względu na wartość przelewu. Tak więc w chwili składania dyspozycji przelewu nadawca zna jej koszt.

Pełna kwota przelewu

Na ogół opłata jest pobierana przez bank nadawcy jest potrącana z salda rachunku a odbiorca zawsze otrzymuje pełną kwotę przelewu. To istotne przy regulacji płatności, np. za zakup towarów za granicą. Dla porównania w SWIFT koszty banków pośredniczących mogą być potrącane z kwoty przelewu, których wielkość nie zawsze jest znana w chwili składania zlecenia.

Składanie zlecenia przelewu

Zlecenie przelewu SEPA jest składane na takich samych zasadach we wszystkich krajach członkowskich. Więc niezależnie od tego, czy jest wysyłany z Polski, czy z Holandii, wymagane są takie same dane dotyczące odbiorcy i banku. IBAN dla rachunku prowadzonego w banku zagranicznym może się różnić od naszego, może mieć inną długość lub zawierać litery.
Aby samodzielnie wykonać przelew potrzebny jest numer rachunku IBAN odbiorcy. W Polsce IBAN ma format składający się z oznaczenia kraju (PL) oraz 26 cyfr oznaczających numer rachunku NRB, z czego 2 pierwsze cyfry są liczbami kontrolnymi, generowanymi według specjalnego algorytmu.
Dla przelewów zagranicznych w SEPA nie jest wymagane wpisanie kodu BIC banku odbiorcy, gdyż system bankowy automatycznie znajduje go na podstawie IBAN.
Przelew może być zlecony tylko w walucie euro. Nie ma ograniczeń co do wysokości wysyłanej kwoty. Przelew może być też wysłany z rachunku prowadzonego w złotówkach. Bank dokona wówczas przewalutowania na euro. W zleceniu przelewu należy jeszcze podać dane dotyczące adresata, kwotę i tytuł przelewu.
W przyszłości w ramach SEPA będzie można wykonać przelew w trybie ekspresowym.