Karty bankowe

Karty bankowe pozwalają na wygodne dokonywanie operacji płatniczych. W Polsce najpopularniejsze są karty organizacji Visa i Master Card.

Karta kredytowa

Karta kredytowa jest kartą bankową, gdzie bank wystawca określa limit płatności na dany okres. Zależy on od zdolności kredytowej posiadacza karty. Nie wymagane jest posiadanie rachunku oszczędnościowego w banku wystawcy. Zazwyczaj bank otwiera specjalny rachunek dla karty kredytowej, który służy do spłat zadłużenia. Dla kart kredytowych jest ustalany okres, w którym od wygenerowania zestawienia transakcji za ostatni okres rozliczeniowy należy spłacić powstałe zadłużenie (grace period). Jeżeli klient spłaci to zadłużenie z karty nie ponosi kosztów odsetek. Kwota, które nie zostanie spłacona w tym terminie stanowi oprocentowany kredyt. Do kart kredytowych są czasami dołączone dodatkowe usługi, jak: ubezpieczenie transakcji, ubezpieczenie na życie, zniżki w placówkach handlowo-usługowych. Przy pomocy karty kredytowej można z łatwością rezerwować i dokonywać płatności za hotele, bilety lotnicze czy zakupy w sklepach internetowych. Przy pomocy karty kredytowej można również wypłacać gotówkę z bankomatu, jednak taka operacja jest obciążona prowizją.

Karta debetowa

Jest to karta bankowa wydawana do konta osobistego. Można z taką kartą pobierać gotówkę w bankomatach lub płacić w placówkach handlowo-usługowych. Obciążenie może następować do wysokości dostępnych w chwili płatności środków na rachunku. Rachunek właściela karty jest obciążany automatycznie po dokonaniu transakcji.

Karta obciążeniowa

Jest to karta bankowa, najczęściejj powiązana z rachunkiem bankowym klienta banku, nie jest to jednak regułą. Funkcjonuje podobnie, jak karta kredytowa, lecz w tym przypadku istnieje obowiązek spłaty całkowitego zadłużenia w waymaganym terminie. W chwili przeprowadzania transakcji klient nie musi posiadać gotówki na rachunku bankowym. Zadłużenie winien spłacić w ściśle określonym terminie, np. do 10-tego dnia następnego miesiąca. Gdy obciążany jest rachunek posiadacza karty na winna znajdować się na nim wymagana kwota.

Karta bankomatowa

Jest to karta bankowa przeznaczona do posługiwania się wyłącznie w bankomatach. Nie nie można nią dokonywać płatności w placówkach handlowo-usługowych ani doładować telefonu komórkowego w terminalu. Pozwala sprawdzić stan rachunku bankowego, przejrzeć lub wydrukować historię transakcji a także zmienić kod PIN.
PIN (ang. Personal Identification Number) jest specjalnym numerem identyfikującym posiadacza karty bankowej. Składa się  zazwyczaj z czterech cyfr i wygenerowany przez bank lub ustalony przez klienta banku. Przy pomocy kodu PIN potwierdzamy transakcje w bankomatach lub zapłaty w placówkach handlowych i usługowych,  wysposażonych w terminale POS. Kod PIN nie może być udostępniany innym osobom. W przypadku utraty kodu PIN lub wejścia w jego posiadanie osób niepowołanych należy niezwłocznie powiadomić bank, który wydał kartę, który dokona blokady karty i wyda nowy PIN.