Karty bankowe

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Karty bankowe pozwalają na wygodne dokonywanie operacji płatniczych. W Polsce najpopularniejsze są karty organizacji Visa i Master Card.

Karta kredytowa jest kartą bankową, gdzie bank wystawca określa limit płatności na dany okres. Zależy on od zdolności kredytowej posiadacza karty. Nie wymagane jest posiadanie rachunku oszczędnościowego w banku wystawcy. Zazwyczaj bank otwiera specjalny rachunek dla karty kredytowej, który służy do spłat zadłużenia. Dla kart kredytowych jest ustalany okres, w którym od wygenerowania zestawienia transakcji za ostatni okres rozliczeniowy należy spłacić powstałe zadłużenie (grace period). Jeżeli klient spłaci to zadłużenie z karty nie ponosi kosztów odsetek. Kwota, które nie zostanie spłacona w tym terminie stanowi oprocentowany kredyt. Do kart kredytowych są czasami dołączone dodatkowe usługi, jak: ubezpieczenie transakcji, ubezpieczenie na życie, zniżki w placówkach handlowo-usługowych. Przy pomocy karty kredytowej można z łatwością rezerwować i dokonywać płatności za hotele, bilety lotnicze czy zakupy w sklepach internetowych. Przy pomocy karty kredytowej można również wypłacać gotówkę z bankomatu, jednak taka operacja jest obciążona prowizją.

Karta debetowa jest to karta bankowa wydawana do rachunku bankowego. Można z taką kartą pobierać gotówkę w bankomatach lub płacić w placówkach handlowo-usługowych. Obciążenie może następować do wysokości dostępnych w chwili płatności środków na rachunku. Rachunek właściela karty jest obciążany automatycznie po dokonaniu transakcji.

Karta obciążeniowa jest to karta bankowa, najczęściejj powiązana z rachunkiem bankowym klienta banku, nie jest to jednak regułą. Funkcjonuje podobnie, jak karta kredytowa, lecz w tym przypadku istnieje obowiązek spłaty całkowitego zadłużenia w waymaganym terminie. W chwili przeprowadzania transakcji klient nie musi posiadać gotówki na rachunku bankowym. Zadłużenie winien spłacić w ściśle określonym terminie, np. do 10-tego dnia następnego miesiąca. Gdy obciążany jest rachunek posiadacza karty na winna znajdować się na nim wymagana kwota.

Karta bankomatowa jest to karta bankowa przeznaczona do posługiwania się wyłącznie w bankomatach. Nie nie można nią dokonywać płatności w placówkach handlowo-usługowych ani doładować telefonu komórkowego w terminalu. Pozwala sprawdzić stan rachunku bankowego, przejrzeć lub wydrukować historię transakcji a także zmienić kod PIN.
PIN (ang. Personal Identification Number) jest specjalnym numerem identyfikującym posiadacza karty bankowej. Składa się  zazwyczaj z czterech cyfr i wygenerowany przez bank lub ustalony przez klienta banku. Przy pomocy kodu PIN potwierdzamy transakcje w bankomatach lub zapłaty w placówkach handlowych i usługowych,  wysposażonych w terminale POS. Kod PIN nie może być udostępniany innym osobom. W przypadku utraty kodu PIN lub wejścia w jego posiadanie osób niepowołanych należy niezwłocznie powiadomić bank, który wydał kartę, który dokona blokady karty i wyda nowy PIN.