Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR)

KIR jest to kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który świadczy usługi rozliczeniowe oraz dostarcza rozwiązania dla sektora bankowego oraz płatniczego.

KIR aktywnie działa na rzecz wykorzystania innowacyjnych technologii rozszerzających ofertę banków. Czynnie uczestniczy w pracach związanych
z podnoszeniem poziomu cyfryzacji kraju. Od 25 lat wspiera rozwój bezgotówkowych i elektronicznych procesów w gospodarce.

KIR opiera się na czterech filarach:

- zapewnianiu kompletnych i niezawodnych rozliczeń międzybankowych w złotych i euro;

- dostarczaniu usług wspierających płatności bezgotówkowe, m.in. kartowe, mobilne, internetowe oraz wygodne płatności faktur;

- dostarczaniu usług wspólnych oraz badań i rozwoju (R&D) dla sektora bankowego;

- dostarczaniu usług wspierających uczestnictwo sektora bankowego w programach dla administracji publicznej.

Do najważniejszych projektów realizowanych obecnie w KIR należą prace nad utworzeniem komercyjnego węzła identyfikacji elektronicznej obywatela. Beneficjentami nowej usługi będzie sektor bankowy, a także dostawcy usług masowych i wszystkie podmioty, które potrzebują szybkiego, pewnego i bezpiecznego sposobu uwierzytelnienia tożsamości klientów.
Wśród priorytetów zadań KIR jest realizacja wspólnie z Ministerstwem Rozwoju ogólnopolskiego Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Program, adresowany do urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, wprowadza możliwość bezpłatnego dokonywania opłat za czynności administracyjne bezgotówkowo – poprzez terminale płatnicze POS i usługę WebPOS Paybynet.

Usługi rozliczeniowe KIR realizuje za pośrednictwem profesjonalnych, elektronicznych systemów rozliczeniowych

- Elixir – system rozliczeń detalicznych zleceń międzybankowych w złotych, który od 1994 r. umożliwia sprawną i bezpieczną realizację przelewów i poleceń zapłaty. Jest to system kluczowy dla sprawnego funkcjonowania polskiego sektora bankowego. Każdego dnia roboczego w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, dzięki czemu klienci mogą przekazywać środki pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu zaledwie kilku godzin.

- Euro Elixir – system detalicznych rozliczeń międzybankowych w euro, umożliwiający rozliczanie płatności w relacjach krajowych i transgranicznych. Jest w pełni dostosowany do standardów unijnych i funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Euro Elixir pozwala na realizację płatności w euro tego samego dnia niezależnie od tego, czy płatność jest krajowa czy transgraniczna.

- Express Elixir – pierwszy w Polsce i drugi w Europie system rozliczeń płatności natychmiastowych. Umożliwia realizację przelewów międzybankowych w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, w tym wykonywanie przelewów na numer telefonu.

Obok udostępniania systemów rozliczeniowych dla banków, KIR oferuje usługi wspierające instytucje finansowe w efektywnej i sprawnej elektronicznej wymianie informacji, jak system Ognivo. Korzystają z niego banki (komercyjne i spółdzielcze), ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, urzędy miast oraz komornicy sądowi. System Ognivo pozwala m.in. na przenoszenie rachunków między bankami, pozyskiwanie raportów w ramach Centralnej informacji o rachunkach i elektronizację zajęć wierzytelności z rachunku dłużnika.

Realizując strategię rozwoju usług w zakresie rozliczania płatności dla sektora bankowego i finansowego, KIR uruchomił system Inkart. Usługa przeznaczona jest do rozliczania transakcji kartowych świadczonych w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w Polsce.

KIR jest akredytowanym partnerem SWIFT w Polsce. Jako SWIFT Service Bureau oferuje dostęp do globalnej sieci SWIFTNet, która umożliwia realizację międzynarodowych operacji finansowych, a także zapewnia wsparcie techniczne w zakresie infrastruktury dostępowej użytkowników SWIFT w Polsce.

W ofercie KIR znajdują się także rozwiązania, które wspierają rozwój rynku płatności bezgotówkowych w Polsce, m.in.:

- Paybynet – system gwarantowanych, bezpośrednich i szybkich płatności internetowych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które umożliwia dokonywanie płatności za e-zakupy bezpośrednio pomiędzy klientem banku a odbiorcą – sklepem internetowym lub e-urzędem. System zintegrowany jest z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

- Invoobill – usługa umożliwiająca szybkie i wygodne elektroniczne prezentowanie i opłacanie rachunków oraz faktur przy wykorzystaniu kanałów bankowości elektronicznej.

Od 1994 r. KIR świadczy usługi certyfikacyjne w zakresie bezpiecznego podpisu elektronicznego Szafir. Jest kwalifikowanym podmiotem oferującym usługi zaufania w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników czasu dokumentów elektronicznych.