Wskaźnik publikowany przez amerykańską organizację pozarządową Conference Board należy do wskaźników pozwalających diagnozować aktualną sytuację oraz prognozować przyszłość amerykańskiej gospodarki.

Prezentowany, jako Conference Board Leading Economic Index jest obliczany w okresach miesięcznych na podstawie danych dotyczących 10 wskaźników ekonomicznych dotyczących amerykańskiej gospodarki:

  • Średnia tygodniowa ilość godzin pracy w sektorze produkcyjnym
  • Średnia tygodniowa ilość złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych
  • Nowe zamówienia na dobra konsumpcyjne
  • Czas realizacji dostawy zamówień przedsiębiorstw
  • Nowe zamówienia na dobra kapitałowe (bez zamówień przemysłu zbrojeniowego)
  • Ilość wydanych pozwoleń na budowę prywatnych domów
  • Wartość indeksu S&P500 giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku
  • Podaż pieniądza M2, skorygowana inflacją
  • Spread stóp procentowych 10-letnich obligacji i Fed
  • Nastroje konsumenckie

Podobne wskaźniki są liczone również dla Strefy Euro i kilku innych krajów.