Conference Board Leading Economic Index (LEI)

Wskaźnik publikowany przez amerykańską organizację pozarządową Conference Board należy do wskaźników pozwalających diagnozować aktualną sytuację oraz prognozować przyszłość amerykańskiej gospodarki.

Prezentowany, jako Conference Board Leading Economic Index jest obliczany w okresach miesięcznych na podstawie danych dotyczących 10 wskaźników ekonomicznych dotyczących amerykańskiej gospodarki:

  • Średnia tygodniowa ilość godzin pracy w sektorze produkcyjnym
  • Średnia tygodniowa ilość złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych
  • Nowe zamówienia na dobra konsumpcyjne
  • Czas realizacji dostawy zamówień przedsiębiorstw
  • Nowe zamówienia na dobra kapitałowe (bez zamówień przemysłu zbrojeniowego)
  • Ilość wydanych pozwoleń na budowę prywatnych domów
  • Wartość indeksu S&P500 giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku
  • Podaż pieniądza M2, skorygowana inflacją
  • Spread stóp procentowych 10-letnich obligacji i Fed
  • Nastroje konsumenckie

Podobne wskaźniki są liczone również dla Strefy Euro i kilku innych krajów.