A

 • Akcja
 • Arbiter bankowy
 • ASO

B

 • Bank
 • Bank hipoteczny
 • Bank inwestycyjny
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • BIC
 • Biuro Informacji Kredytowej
 • BLIK
 • Bon skarbowy

C

 • Catalyst
 • Certyfikat inwestycyjny
 • Czek

D

 • Depozyt bankowy
 • Doradca finansowy
 • Dyskonto

E

 • ELIXIR
 • EURIBOR
 • Euroobligacja

F

 • Faktoring
 • Forex
 • Forfaiting
 • Fundusz hedgingowy
 • Fundusz inwestycyjny

G

 • Gwarancja bankowa

H

 • Hedging
 • Hipoteka kaucyjna
 • Hipoteka zwykła

I

 • IBAN
 • Indeks giełdowy
 • Instrument finansowy
 • Instrument rynku pieniężnego

J

 • Jednostka uczestnictwa

K

 • Kapitalizacja odsetek
 • Karta bankowa
 • Karta kredytowa
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Konto internetowe
 • Kontrakt na różnice
 • Kontrakt terminowy
 • Kredyt konsolidacyjny
 • Krótka sprzedaż
 • Księga wieczysta

L

 • LIBOR
 • List zastawny
 • Lokata bankowa
 • Lokata strukturyzowana
 • LTV

M

 • M0, M1, M2, M3
 • Market Maker
 • MSCI

N

 • NASDAQ

O

 • Obligacja
 • Odsetki
 • Opcja kupna (call)
 • Opcja sprzedaży

P

 • Papier wartościowy
 • Polecenie przelewu
 • Private banking
 • Private equity

Q

 • Quantitative Easing

R

 • Rynek pieniężny
 • Rynek regulowany
 • Ryzyko walutowe

S

 • Sekurytyzacja
 • Stawka bazowa
 • Swap

T

 • Transakcja natychmiastowa
 • Transakcja terminowa
 • Tytuł uczestnictwa

U

 • Umowa kredytowa

V

 • Venture capital

W

 • WIBID
 • WIBOR

X

 • XBRL

Y

 • YTM

Z

 • Zysk netto
 • Zysk operacyjny