Social trading na rynku walutowym

Inwestowanie razem z asami rynku walutowym forex pozwala zarabiać bez posiadania specjalistycznej wiedzy i znajomości rynku. Korzyści odnoszą obie strony.

Zawieranie transakcji na rynku walutowym forex wymaga dużych umiejętności, jest czasochłonne, wymaga dostępu do dużej ilości informacji i narzędzi analitycznych. Niedoświadczony inwestor może w krótkim czasie stracić kapitał i zrazić się do rynku. Potrzebna jest więc edukacja i odpowiedni mentor.
Wiemy ze szkoły, że tzw. ściąganie podczas egzaminów jest niedozwolone. Jednak na rynku forex obowiązują bardziej przyjazne zasady - słabsi mogą bez ograniczeń korzystać z pomocy profesjonalistów, odnoszących sukcesy inwestycyjne (ang. social trading). Takie inwestowanie poprzez naśladowanie prymusów (ang. providers) jest rozwiązaniem dla osób, które chcą zaistnieć na rynku forex, ale nie znają jego niuansów i boją się zacząć. W praktyce doświadczeni traderzy zawierając transakcje, pozwalają na ich kopiowanie innym uczestnikom rynku (ang. followers) z wykorzystaniem dedykowanej platformy.
Social trading przynosi korzyści obu stronom. Kopiujący oszczędza czas i może inwestować z sukcesem bez specjalistycznej wiedzy i znajomości rynku. Korzysta z sygnałów transakcyjnych udostępnianych przez doświadczonych graczy, bez względu na to, w jakim miejscu na świecie znajdują się. Taka forma inwestowania jest najbardziej odpowiednia dla nowicjuszy ale nie ma też przeszkód aby korzystali z niej inwestorzy z dłuższym stażem na rynku.
Provider za udostępnianie sygnałów transakcyjnych otrzymuje prowizję od kopiujących go inwestorów, co zwiększa jego zyski i podnosi prestiż. Nie musi on wykonywać żadnych działań, bowiem wszystkie operacje na platformach są przeprowadzane automatycznie. Dane osobowe providera nie są znane pozostałym uczestnikom rynku, tylko nick, avatar i statystyki.
Social trading pozwala na uczestnictwo większej liczby inwestorów, dzięki czemu zwiększają się obroty na platformach oferujących taką usługę oraz wzrasta płynność rynku.
Skuteczność uczestniczenia w handlu społecznościowym zależy od wyboru właściwego tradera. Należy mieć jednak na względzie, że nawet doświadczeni gracze nie unikają strat. Znalezienie tradera zarabiającego regularnie jest niemożliwe i nie ma pewności, że powtórzą się jego osiągnięcia z przeszłości. Należy więc zapoznać się ze statystykami dotyczącymi zysków i strat wielu traderów i wybrać tych, którzy osiągnęli najwyższą stopę zawrotu. Optymalnie jest dokonać dywersyfikacji środków pomiędzy kilku traderów, co zmniejszy ryzyko inwestycyjne. Z czasem kopiujący transakcje mogą sami stać się profesjonalistami, którzy będą naśladowani przez innych.