Nadzwyczajne cechy złota

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Kto pojmie naturę złota ten będzie wiedział, jakie czynniki mają wpływ na jego cenę. A jest tych czynników sporo.

Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie, czym jest złoto? Z fizykochemicznego punktu widzenia jest jednym z metali szlachetnych, produkowanym metodami przemysłowymi, podobnie jak inne metale. W tym kontekście jest realnym, trwałym towarem. Jednak złoto jest wyjątkowe, ponieważ również zachowuje się jak waluta. Z punktu widzenia zmian cen, zachodzi odwrotna korelacja złota z dolarem amerykańskim. Im słabszy „zielony" tym droższe złoto i vice versa.
Notowania złota są nisko skorelowane z innymi surowcami, z wyjątkiem srebra, z którym współzależność cen jest wysoka. W przeciwieństwie do innych towarów szczególnie cenną własnością złota jest wysoka odporność na negatywne skutki kryzysu finansowego.
Dzięki temu, że złoto jest w stosunkowo niewielkiej ilości stosowane w przemyśle, nie jest podatne na dekoniunkturę w gospodarce - cena złota praktycznie nie zależy od bieżącej produkcji przemysłowej. Produkcja złota jest rozporoszona geograficznie, dzięki czemu koszty jego pozyskania są zdywersyfikowane.
Źródła popytu na złoto są również zróżnicowane, co sprawia, że jego cena jest mniej zmienna i mniej narażona na ryzyko specyficzne niż w przypadku innych aktywów. A ponieważ złoto należy do metali ciężkich to mała objętość może akumulować dużą wartość.
Złoto jest niemal niezniszczalne. Praktycznie wszystko złoto, które kiedykolwiek zostało wydobyte nadal istnieje w jakiejś formie. Zatem stosunek zapasów tego kruszcu do przepływów rocznych jest zdecydowanie wyższy niż dla innych towarów.

 Zapasy złota i przepływy

Wszelkie niedobory złota mogą być szybko uzupełnione złomem pochodzącym z recyklingu i zapasami. Natomiast wzrost podaży wpływa w niewielkim stopniu na ceny złota, ponieważ roczna produkcja kopalń stanowi tylko niewielki ułamek ogółu złota znajdującego się w posiadaniu ludzkości. W związku z tym, cena złota zależy głównie od popytu rynkowego i zmian w rezerwach bankowych, a niewiele od podaży z kopalń.
Dzięki wyjątkowym cechom, jakimi są: trwałość, rozpoznawalność, łatwość magazynowania, łatwość przenoszenia, podzielność i łatwość standaryzacji, złoto było z powodzeniem używane przez tysiące lat jako oficjalny pieniądz i trwało to do 1971 roku.
Jednak długa historia złota pełniącego funkcję pieniądza nie zakończyła się – kruszec ten wciąż postrzegany jest jako waluta pomimo, że standard złota zlikwidowano 44 lat temu. Złoto, w przeciwieństwie do innych towarów, jest w posiadaniu banków centralnych jako aktywo rezerwowe. Po dolarze amerykańskim i euro jest trzecim co do wielkości aktywem rezerwowym na świecie.
Złoto różni się nie tylko od innych towarów, ale także od walut tym, że nie może być dowolnie produkowane ani drukowane. Dzięki stosunkowo mało elastycznej podaży zachowuje siłę nabywczą, służąc w ten sposób jako zabezpieczenie przed szaleństwem rządów, a jednocześnie jest bezpiecznym aktywem na czas kryzysu lub upadku instytucji finansowych.
Złoto jest globalnym aktywem pieniężnym, które odzwierciedla wydarzenia, sytuację ekonomiczną i nastroje na całym świecie.
Łączy w sobie cechy zarówno towarów, jak też pieniądza wykreowanego w Starożytności i nadal nim pozostaje. Nikt nie jest w stanie podjąć arbitralnych działań politycznych mogących zwiększyć podaż złota i nie ma też ryzyka kontrahenta. Dlatego złoto jest wdzięcznym przedmiotem obrotu, analogicznie jak waluty, stanowiąc jednocześnie zabezpieczenie przed skutkami spadku ich wartości i niestabilnością rynku związaną z papierowymi pieniędzmi.