Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) jest to organizacja, która skupia inwestorów indywidualnych i działa w celu ochrony ich praw i interesów.

Czym jest SII?

Jest to niezależne stowarzyszenie nonprofit, które zrzesza osoby prywatne zainteresowane inwestowaniem na rynkach finansowych. SII jest organizacją otwartą i demokratyczną, do której może przystąpić każdy inwestor. Co roku SII organizuje największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce - konferencję WallStreet. SII wydaje e-czasopismo Akcjonariusz, które jest kierowane głównie do początkujących i średnio zaawansowanych inwestorów.

Główne cele Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Ochrona praw inwestorów indywidualnych: SII działa na rzecz zapewnienia uczciwości, przejrzystości i bezpieczeństwa na rynkach finansowych. Stowarzyszenie stawia sobie za zadanie monitorowanie działań instytucji finansowych i władz regulacyjnych, aby chronić interesy inwestorów indywidualnych.
Edukacja inwestorów: SII organizuje szkolenia, seminaria i konferencje dotyczące inwestowania i rynków finansowych. Celem jest podniesienie poziomu wiedzy inwestorów indywidualnych, aby umożliwić im podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych oraz zapobieganie oszustwom na rynku finansowym. Aktualnie SII posiada ponad 250 godzin materiałów wideo oraz setki interesujących publikacji, które zapewniają inwestorom praktyczne, najwyższej jakości wykształcenie. Coraz częściej edukacja jest prowadzona online przez ekspertów z rynku kapitałowego.
Dzięki SII inwestorzy indywidualni mają możliwość zdobycia solidnego fundamentu w zakresie inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych i innych rynkach, a także rozwinięcia umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym. Nasze zasoby edukacyjne są dostępne dla członków przez całą dobę, umożliwiając elastyczne uczenie się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
Rekomendacje i doradztwo: Stowarzyszenie dostarcza inwestorom indywidualnym analiz i rekomendacji inwestycyjnych dotyczących różnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne. Ma to na celu wspieranie inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Lobbying i współpraca z władzami: SII działa jako reprezentant inwestorów indywidualnych i podejmuje działania mające na celu wpływanie na politykę rządową i regulacje dotyczące rynków finansowych. Stowarzyszenie może angażować się w konsultacje publiczne i inicjować zmiany legislacyjne w celu ochrony interesów inwestorów indywidualnych.

Inwestorzy indywidualni mają zapewniony:

  • dostęp do bezpłatnych szkoleń, webinariów i publikacji z zakresu inwestowania,
  • możliwość uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach z ekspertami i przedstawicielami spółek giełdowych,
  • zniżki na usługi i produkty partnerskie, np. abonamenty na portale analityczne, platformy transakcyjne czy książki o tematyce finansowej,
  • wsparcie prawne i doradcze w przypadku sporów z podmiotami rynku kapitałowego,
  • pierwszeństwo zapisu w wydarzeniach organizowanych przez SII, zniżka na konferencję WallStreet,
  • dostęp do analizy technicznej na życzenie (2 spółki miesięcznie),
  • wpływ na kształtowanie przepisów i standardów dotyczących rynku kapitałowego w Polsce.

Podsumowanie

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest ważnym forum dla osób zainteresowanych inwestowaniem na rynkach finansowych w Giełdzie Papierów Wartościowych, które dąży do zwiększenia świadomości inwestycyjnej i ochrony praw inwestorów indywidualnych. Stowarzyszenie współdziała z Giełdą Papierów Wartościowych, Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi podmiotami rynku finansowego.