Towarowa Giełda Energii w zarządzie stowarzyszenia Association of Futures Markets

Towarowa Giełda Energii włącz . Opublikowano w Komentarze

Michał Tryuk, Wiceprezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. został wybrany na stanowisko członka zarządu organizacji Association of Futures Markets (AFM).

Jest to organizacja zrzeszająca międzynarodowe giełdy oferujące finansowe instrumenty pochodne powiązane z towarami. TGE jest członkiem AFM od 2014 roku.
W składzie nowego zarządu AFM, poza przedstawicielem polskiej giełdy Michałem Tryuk znaleźli się: prezes zarządu Chris Sturgess - JSE SOUTH AFRICA (Republika Południowej Afryki) oraz członkowie zarządu: Paul Constantinou - Trayport (Wielka Brytania), Megain Widjaja - ICDX (Indonezja) oraz Krisztina Kasza AFM (Węgry).
- „W tym roku Towarowa Giełda Energii uruchamia rynek instrumentów finansowych. W pierwszej kolejności do obrotu trafią kontrakty futures na energię elektryczną. Uruchomienie rynku finansowego na TGE jest naturalnym etapem rozwoju giełdy i rozszerzenia jej oferty produktowej. Rynek energii, który stanie się rynkiem bazowym dla kontraktów terminowych, osiągnął wysoką płynność pozwalającą na zaoferowanie uczestnikom rynku instrumentów finansowych. Łączny wolumen obrotu na rynkach fizycznych energii elektrycznej Towarowej Giełdy Energii w 2014 r. wyniósł 186,8 TWh, co stanowi 119,4 proc. krajowej produkcji energii i 117,7 proc. jej zużycia. Udało nam się stworzyć jeden z bardziej płynnych rynków energii w Europie.
Bardzo się cieszę, że polskie doświadczenia oraz działania TGE podejmowane w ramach AFM zyskały uznanie przedstawicieli stowarzyszenia i od dziś będziemy mogli jeszcze aktywniej wspierać tę organizację. Zaufanie jakim zostałem obdarzony zobowiązuje do reprezentowania na arenie międzynarodowej zarówno rynku polskiego, jak również naszej części Europy" - powiedział Michał Tryuk.
Głównym celem stowarzyszenia AFM jest promowanie i zachęcanie do tworzenia nowych rynków instrumentów pochodnych, wspieranie ich rozwoju oraz konkurencyjności na tych rynkach. AFM stanowi międzynarodową platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy giełdami towarowo-finansowymi z całego świata.  
 
- „W dniach 23 – 24 kwietnia br. mieliśmy zaszczyt pełnić rolę gospodarza oraz współorganizatora 18-tej dorocznej konferencji AFM. To wydarzenie odbywa się co roku w innym kraju i jest adresowane do przedstawicieli giełd, izb rozliczeniowych oraz instytucji finansowych. Konferencja po raz pierwszy odbyła się w Polsce i była to zarazem pierwsza w naszym kraju międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce instrumentów pochodnych. Możliwość udziału w debacie z instytucjami, które prowadzą rynki instrumentów pochodnych w kontekście uruchamianego przez nas rynku regulowanego była dla nas bardzo cennym doświadczeniem” - dodał Michał Tryuk.
Michał Tryuk od kwietnia 2014 r. pełni funkcję wiceprezesa Towarowej Giełdy Energii. Od 1992 r. związany jest z rynkiem kapitałowym. Wcześniej pracował między innymi na GPW w Warszawie oraz w banku PKO BP S.A.
Członkowie bezpośredni AFM:
Belarusian Universal Commodity Exchange, (Belarus), Budapest Clearing and Settlement House, Budapest Stock Exchange, (Hungary), Euronext, Indonesian Commodity and Derivatives Exchange, Iran Mercantile Exchange, Jakarta Futures Exchange, Johannesburg Stock Exchange (JSE), (South Africa), Mercado a Término de Buenos Aires, Multi Commodity Exchange of India Ltd., Moscow Exchange (MICEX), Pakistan Mercantile Exchange (Pakistan), Polish Power Exchange (Poland), Rosario Futures Exchange, (ROFEX), Securities and Trading Technology (STT), Singapore Mercantile Exchange (Singapore), Sofia Commodity Exchange (Bulgaria), Swiss Futures and Options Association (SFOA), Taiwan Futures Exchange (TAIFEX), Trayport Limited
Członkowie stowarzyszeni:
Agricultural Commodities Exchange of Africa, APEX Softcell (India) Pvt. Ltd., Federation of Euro-Asian Stock Exchanges, GMEX Group, HUPX Derivative Ltd.