Jak inwestować w towary

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Giełda towarowa stanowi alternatywne w stosunku do giełdy papierów wartościowych miejsce dla przeprowadzania transakcji. Tu handluje się instrumentami pochodnymi, które są oparte na różnych aktywach, jak: surowce, metale, płody rolne, energia, indeksy giełdowe, stopy procentowe, papiery wartościowe, waluty a nawet pogoda.

Uważa się, że w metale szlachetne można inwestować 10-15 proc. portfela inwestycyjnego, bez względu na cele, preferencje, wiek inwestora i horyzont inwestycyjny. Złoto i srebro są dziś wielokrotnie droższe niż 10 lat temu i w dalszym ciągu istnieją bardzo dobre perspektywy dla cen tych metali, ze względu na inwestycje funduszy, rosnącą inflację, problemy ekonomiczne USA, dodruk pieniądza, popyt ze strony przemysłu jubilerskiego, rosnące zakupy ludności, zaprzestanie wyprzedaży rezerw banków centralnych, z których wiele woli kupować złoto, niedostateczny wzrost produkcji i wzrost kosztów produkcji. W przypadku srebra istnieje duży popyt ze strony przemysłu. Złoto oraz srebro dziś są postrzegane jako aktywo ostatniego ratunku przed skutkami kryzysu.
Oto wskazówki dla inwestujących w metale szlachetne:
1.    Ceny złota i srebra są dobrze ze sobą skorelowane (współczynnik korelacji ok. 0,75).
2.    Ceny złota są ujemnie skorelowane z kursami dolara, to znaczy jeżeli słabnie dolar to wzrasta złoto.
3.    Ceny złota podążają za cenami ropy naftowej.
W ubiegłym roku stopa zwrotu z inwestycji w srebro wyniosła 83 proc., natomiast posiadacze złota zarobili ok. 30 proc.

Jak inwestować?
Do chwili obecnej nie ma w naszym kraju znaczącej giełdy towarowej. Aby jednak swobodnie inwestować na giełdzie towarowej polscy inwestorzy mogą korzystać z giełd światowych, gdzie płynność jest wysoka a ilość towarów bardzo duża. W waluty, złoto i srebro można również inwestować na rynku spot. Największe giełdy towarowe znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Inne są zlokalizowane w Azji, i Europie Zachodniej. Najbardziej znane to: Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Board Options Exchange (CBOE), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Euronext, London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), London Metal Exchange (LME), Singapore International Monetary Exchange (SIMEX). Współczesne giełdy towarowe umożliwiają zawieranie transakcji kontraktach terminowych nawet na niewielkie kwoty. Jest to możliwe dzięki mini kontraktom (small caps).

Polski inwestor nie wychodząc nawet z domu może inwestować w produkty handlowane na światowych giełdach towarowych wykorzystując w tym celu internetowe platformy transakcyjne oferowane przez różne instytucje finansowe. Przelewu można dokonać poprzez konto internetowe. Transakcje są zawierane na najbardziej renomowanych światowych giełdach towarowych. Wystarczy tylko otworzyć rachunek u brokera przez internet i dokonać przelewu depozytu, który dla złota i srebra stanowi zazwyczaj 2-5 proc. wartości transakcji. Stąd dźwignia finansowa wynosi 20:1 lub nawet 50:1. Na kontraktach futures na inne towary należy liczyć się z wymogiem depozytowym od 5 do 15 proc. Kontrakty futures handluje się w tzw. 'lotach', czyli określonej przez daną giełdę ilości aktywów bazowych (np. 1000 baryłek ropy, 5000 buszli kukurydzy, 100 uncji złota
Inwestycje można przeprowadzać również przy pomocy innych platform. Wskazana jest jednak w tym względzie daleko idąca ostrożność, gdyż można paść ofiarą oszustwa. Dlatego należy sprawdzać reputację pośrednika oraz jego siedzibę. Nie polecam firm zarejestrowanych w krajach o bardzo liberalnych jurysdykcjach podatkowych.
Inwestycje z wykorzystaniem platform znajdujących się krajach Unii Europejskiej są łatwe do przeprowadzenia i bezpieczne ze względu na unijną swobodę przepływu kapitału i spójność prawa wspólnotowego.