Chiny uruchomiły program "Made in China 2025"

Anna Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Rząd Chin ustalił 10 priorytetowych branż, będących kamieniami milowymi, niezbędnych dla rozwoju procesu kreatywności, jakości, cyfryzacji i tworzenia terenów zielonych.

Możemy być pewni, że za tymi priorytetami pójdzie fala finansowania i zachęt dla producentów oraz konsumentów. Wiele chińskich firm, prywatnych i państwowych dostosuje swoje strategie do priorytetów rządu a lokalna wydajność będzie dynamicznie wzrastać.
I choć doświadczenie uczy, że na początku sukces będzie niewidoczny w niektórych sektorach, to jednak w wielu z nich prawdopodobne jest, że chińskie firmy staną się znacznie silniejsze a nawet staną się światowymi liderami w wyniku konkurencji.
Klienci mogą być największymi beneficjentami rozwoju w nadchodzącej dekadzie, gdyż strategia rządu napędza firmy o wiele szybciej niż w innym przypadkach. Jakie gałęzie gospodarki będą promować Chiny w 10 kluczowych sektorach?

Wiele z nich jest już znanych z poprzednich podobnych działań.

Technologie informacyjne: Pekin podkreślił potrzebę oderwania Chin od zagranicznych technologii, aby stać się "cyber power" samym w sobie. Spodziewać się należy dużo więcej inwestycji w technologiach półprzewodników i przejęć przez chińskie firmy międzynarodowych firm technologicznych.
Cyfrowe narzędzia kontroli i robotyzacja: Chiny już stają się liderem w niskim i średnim obszarze urządzeń sterowania numerycznego. Większy nacisk na robotykę wspomoże wzrost produktywności, a także zwiększy obszar wymaganych umiejętności dla pozostałych miejsc pracy w fabrykach. Należy spodziewać się dużego poziomu eksportu w 2025 roku, a nawet znacznie wcześniej.
Sprzęt kosmiczny i lotnictwo: Chiny pragną stać się liderem w technologii satelitarnej i mają nadzieję stać się liderem pasażerskiego transportu lotniczego, który aktualnie jest silnie uzależniony od zagranicznych technologii.
Nowoczesny przemysł stoczniowy: Niektóre działania są skierowane do inwestycji w infrastrukturę w Morzu Południowochińskim. Chiny mają nadzieję na dynamiczny rozwój eksportu w tym regionie.
Infrastruktura kolejowa: Chiny już teraz eksportują swoje produkty kolei dużych prędkości do innych krajów, jak Malezja czy Rosja. Pekin wyraźnie chce rozwijać swoją konkurencyjność w tej dziedzinie, w tym poprzez projekty infrastrukturalne zgodnie z inicjatywą "Jeden pas, jedna droga".
Oszczędność energetyczna nowych pojazdów: Połączenie priorytetów, aby poprawić jakość powierza w chińskich miastach z wieloletnimi ambicjami aby uzyskać międzynarodowe uznanie dla produkcji chińskich samochodów.
Energetyka: Efektywność energetyczna jest kluczowym celem rządu Chin. Priorytetem jest implementacja inteligentnych technologii w obszarach miejskich.
Nowe materiały: rząd widzi w tym kluczowym obszarze potrzebę prowadzenia. Jeśli Chiny mogą stać się liderem w wynalazczości i komercjalizacji nowych materiałów będzie mniej wątpliwości co do innowacyjności Państwa Środka.
Medycyna i sprzęt medyczny: Chińscy producenci urządzeń medycznych rozwijają się bardzo szybko w ostatnich latach i już zaczynają eksportować. Przy dalszym wsparciu ze strony rządu ten proces może przyspieszyć.
Maszyny rolnicze: To kolejny sektor, w którym Chiny chcą zwiększyć wydajność i stworzyć platformę dla eksportu. Ale jak widzieliśmy na przykładzie sektora motoryzacyjnego, to może nie być łatwe.

Kilka przykładów kamieni milowych:

  1. Zwiększenie wydatków na B + R jako procent PKB z 0,95% do 1,68%
  2. Zwiększenie wydajności pracy o 7,5% rocznie do roku 2020, o 6,5% w następnych latach
  3. Zmniejszenie zużycia energii na jednostkę wartości dodanej o 35% do roku 2025
  4. Zmniejszenie zużycia wody w przeliczeniu na jednostkę wartości dodanej o 35% do roku 2025

Reasumując, jest to szeroki i dalekosiężny pakiet priorytetów, które stymulują wzrost popytu krajowego, lokalnej produkcji - oraz w wielu sektorach - znaczący wzrost eksportu do 2025 r.