Wzrasta aktywność gospodarcza na świecie

Indeks aktywności w gospodarce na świecie, JPMorgan Global Manufacturing Services PMI, nieznacznie wzrósł w styczniu 2010 roku do 53,2 pkt.

Jest to najwyższa wartość tego wskaźnika od trzech miesięcy. Wcześniej podobne wartości odnotowano na przełomie lat 2007/2008. Indeks pozostaje powyżej poziomu 50 pkt., oznaczającego granicę między rozwojem a recesją już przez kolejne sześć miesięcy. Świadczy to, że wzrost nie jest chwilowy, a dane wskazują na przejście do fazy ożywienia w światowej gospodarce.
Zawdzięczmy to głównie koniunkturze w przemyśle wytwórczym, dla którego globalny wskaźnik PMI znacząco przewyższa odpowiedni wskaźnik dla sektora usług. W ostatnim miesiącu spread między wskaźnikami był najwyższy w historii ich publikacji, tj. od 1998 roku.
Aktywność w sektorze wytwórczym wzrasta od ośmiu miesięcy, a w styczniu dynamika wzrostu była najwyższa od 2004 roku. Powyżej średniej znalazły się Stany Zjednoczone, Chiny oraz Indie. Poniżej – Strefa Euro, Wielka Brytania, Japonia.
Przez sześć kolejnych miesięcy rośnie również aktywność w sektorze usług, mierzona wskaźnikiem PMI. Największą dynamikę wzrostową odnotowano w Azji. Poprawiała się w tym zakresie również sytuacja w USA, Strefie Euro, Wielkiej Brytanii, lecz w tempie wolniejszym niż w grudniu.
Wskaźnik dotyczący nowych zamówień osiągnął w styczniu br. najwyższą wartość od 27 miesięcy. Jednak sytuacja jest lepsza w sektorze wytwórczym niż usługowym. Dla sektora wytwórczego dynamika wzrostu w tym zakresie była w minionym miesiącu najwyższa od maja 2004 roku. W tym czasie najwyższe od dwóch lat tempo wzrostu odnotowano również w firmach funkcjonujących w sektorze usług. W styczniu wzrastały ceny sprzedaży oraz koszty produkcji, te drugie w szybszym tempie.
Niepokoi spadek zatrudnienia, taka tendencja utrzymuje się od 21 miesięcy.
Wobec rosnącej rozbieżności między wartościami PMI dotyczącymi sektora produkcyjnego i usługowego a także pogarszania sytuacji na światowym rynku pracy, nie ma obecnie przesłanek aby jednoznacznie stwierdzić, że świat poradził sobie już z kryzysem.

Opracowano na podstawie danych: JPMorgan, Markit, ISM, IFPSM