Podaż pieniądza w sierpniu 2014

W sierpniu nastąpił dalszy przyrost podaży pieniądza. Agregat M3 przekroczył bilion złotych już w lipcu.

Jak wynika ze wstępnych danych NBP, w sierpniu 2014 roku podaż pieniądza M3 wzrosła wobec poprzedniego miesiąca o 18,2 mld PLN, czyli o 1,8% i wyniosła 1.020,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego podaż pieniądza wzrosła o 70,3 mld PLN, tj. o 7,4%.
Ilość pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków na koniec sierpnia tego roku była na poziomie 125,0 mld PLN, o 2,3% wyższym wobec poprzedzającego miesiąca i o 9,6% wyższym niż rok wcześniej.
Depozyty i inne zobowiązania w sierpniu wyniosły 877,9 mld PLN i były o 1,7% wyższe w stosunku do stanu z poprzedzającego miesiąca oraz o 7,8% wyższe niż w sierpniu 2013 roku.  
Wartość depozytów bankowych gospodarstw domowych w sierpniu br. wyniosła 566,1 mld PLN. Jest to o 0,4% więcej niż w miesiącu poprzedzającym i o 6,4% więcej niż rok wcześniej.
W sierpniu br. depozyty na kontach bankowych przedsiębiorstw wyniosły 205,4 mld PLN i były o 2,7% wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 9,3% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Łącznie depozyty niemonetarnych instytucji finansowych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych stanowiły na koniec sierpnia kwotę 106,3 mld PLN i były o 6,7% wyższe niż w miesiącu poprzedzającym i o 12,6% wyższe niż rok wcześniej. Pozostałe składniki M3 stanowiły 17,4 mld PLN i były o 6,2% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 19,6% niższe niż przed rokiem.
Aktywa krajowe netto stanowiły w sierpniu br. 865,7 mld PLN i w porównaniu z poprzedzającym miesiącem wzrosły o 1,9% a w ciągu 12 miesięcy wzrosły o 8,8%. Polskie aktywa zagraniczne wyniosły w tym czasie 154,7 mld PLN, tzn. zwiększyły się w ciągu miesiąca o 1,2% i były o 0,4% wyższe niż przed rokiem.
Należności banków od gospodarstw domowych, niemonetarnych instytucji finansowych, przedsiębiorstw, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych stanowiły łącznie kwotę 988,3 mld PLN i były o 1,4% wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 6,2% wyższe niż w analogicznym okresie 2013 roku. W sierpniu br. zadłużenie gospodarstw domowych było o 1,0% wyższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 587,1 mld PLN. W ciągu 12 miesięcy zadłużenie to wzrosło o 5,6%.
Zadłużenie przedsiębiorstw w sierpniu br. było wyższe w porównaniu z poprzedzającym miesiącem o 1,8% a w ciągu roku wzrosło o 7,4% i w efekcie osiągnęło poziom 297,1 mld PLN. Zadłużenie instytucji samorządowych wyniosło 51,0 mld PLN, co oznacza, że wzrosło o 0,4% wobec miesiąca poprzedzającego i o 2,3% wobec sierpnia ubiegłego roku. W sierpniu br. zadłużenie instytucji szczebla centralnego wyniosło 149,1 mld PLN i było o 6,1% wyższe niż w lipcu oraz o 20,0% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.