Czynniki wzrostu cen złota

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Analitycy renomowanych instytucji finansowych prognozują niejednokrotnie wysokie ceny docelowe złota na ten i następne lata. Z czego więc wynikają tak optymistyczne wizje dla żółtego kruszcu?

Obecnie za wzrostem ceny złota w dolarach w długim terminie przemawia szereg czynników fundamentalnych takich jak:

•    zagrożenie wieloletnim dotkliwym kryzysem na świecie,
•    rosnący dług publiczny
•    rosnąca podaż pieniądza,
•    zagrożenie wysoką inflacją,
•    wyczerpywanie złóż złota i brak nowych odkryć,
•    zmniejszanie się podaży ze strony banków centralnych
•    zamiana części rezerw walutowych na złoto przez niektóre banki centralne,
•    bardzo duży popyt inwestycyjny, również ze strony ludności,
•    bardzo duży popyt jubilerski, szczególnie z krajów Środkowego i Dalekiego Wschodu.

Czynnikiem, który będzie również sprzyjać silnej pozycji złota są ograniczenia w zakresie inwestowania, jakie zostały nałożone na banki z powodu przemianowania ich działalności z profilu inwestycyjnego na detaliczny, za co otrzymały możliwości otrzymania pomocy rządowej. Stąd ich aktywność w otwieraniu krótkich pozycji netto w najbliższym czasie będzie niska i tym samym nie będzie wytwarzać presji na spadek cen złota. Złoto ma więc przed sobą świetlaną przyszłość.