Przyniesione zostało w pyle kosmicznym, powstałym po wybuchu supernowej lub kolizji gwiazd neutronowych, z którego powstał nasz układ słoneczny. Niesamowite pochodzenie tego metalu, jego niesamowita historia, która wywarła poważny wpływ na rozwój ludzkości i powstanie systemów ekonomicznych. Od zarania dziejów złoto odgrywało znaczącą rolę w życiu narodów – początkowo, jako ozdoba, później jako waluta.

Najważniejszy z metali szlachetnych

Złoto jest unikalnym aktywem, ponieważ jest ono realne i płynne. Dzięki dużemu ciężarowi właściwemu duża wartość może być zmieszczona w małej objętości, na przykład sztabce, w każdych warunkach przez dowolnie długi okres czasu. Złoto fizyczne ma unikalne właściwości fizyczne i chemiczne. Jako metal szlachetny jest odporne na działanie wody i wielu czynników powodujących korozję. Nie strawi go ogień, czynniki atmosferyczne ani chemikalia, z wyjątkiem „wody królewskiej”. To świetny środek do przekazywania majątku między pokoleniami.

Złoto jest wygodnym środkiem dla alokacji bogactwa i zabezpieczenia go przed rabunkiem, pożogami i zębem czasu. Złoto to ulubione aktywo spekulantów na całym świecie, którzy kupując je liczą na wzrost ceny kruszcu w przyszłości. W świecie finansów złoto jest traktowane, jako jedna spośród najważniejszych walut.

Dolar a złoto

Gdy w latach 1944-1971 funkcjonował system Bretton Woods to cena złota była ustalana przez amerykański lub brytyjski skarb. Wówczas jednej uncji złota odpowiadała określona ilość dolarów amerykańskich lub funtów brytyjskich. Po uwolnieniu w 1971 roku ceny złota dolar przestał mieć w nim pokrycie. Obecnie cena złota jest ustalana na międzynarodowym rynku w wyniku działania sił podaży i popytu. Istotną rolę w kształtowaniu cen złota odgrywają banki centralne oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy, gdyż ich stan posiadania sięga 20 proc. światowych rezerw złota, które w zależności od potrzeb, co pewien czas upłynniają. Znaczna część rezerw zagranicznych państw jest gromadzona w złocie. Obecnie łączna ilość złota zgromadzona w zagranicznych rezerwach wszystkich państw świata i organizacji międzynarodowych wynosi 30,7 tys. ton. Największe rezerwy posiadają Stany Zjednoczone 8133,5 ton, co stanowi około 75 proc. rezerw zagranicznych tego kraju. Polskie rezerwy złota to zaledwie około 230 ton tego kruszcu. Wysoka wartość złota została ugruntowana historycznie. Cena uncji złota wynosi około 2 dolarów a cena srebra około 25 dolarów.

Od czego zależą ceny złota?

Rynek metali szlachetnych, w tym złota, rządzi się swoimi prawami. Istnieje wiele czynników, które wpływają na ceny złota. Oto kilka z najważniejszych oddziałujących zwłaszcza na złoto:

Podaż i popyt - Te czynniki na rynku złota wpływają na jego cenę. Gdy popyt na złoto wzrasta, a podaż spada, cena złota rośnie, a gdy popyt spada, a sprzedaż złota rośnie, jego ceny spadają.

1. Wartość dolara amerykańskiego - Ze względu na to, że złoto jest notowane w dolarach amerykańskich, wartość dolara ma duży wpływ na cenę złota. Gdy wartość dolara spada, cena złota zazwyczaj rośnie, a gdy wartość dolara rośnie, cena złota zazwyczaj spada. Analogicznie zmienia się cena srebra.

2. Polityka monetarna banków centralnych - Decyzje podjęte przez banki centralne, takie jak podniesienie lub obniżenie stóp procentowych, mogą wpłynąć na ceny złota. Wysokie stopy procentowe zazwyczaj zwiększają wartość waluty kraju, co może spowodować spadek ceny złota.

3. Inflacja - Inwestycja w złoto to skuteczny sposób na zabezpieczenie się przed skutkami spadku wartości pieniądza. Funkcję tą najlepiej spełniało złoto inwestycyjne w okresach, kiedy pieniądz gwałtownie tracił na wartości w okresach wielkich kryzysów, na przykład w Niemczech w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Zakup złota pozwala ochronić wartość majątku.

4. Inwestycje na rynku kapitałowym - Wzrost lub spadek inwestycji na rynku kapitałowym może wpłynąć na cenę złota. Jeśli inwestorzy decydują się na inwestowanie w akcje lub obligacje, zamiast w złoto fizyczne, to cena złota może spaść.

5. Niepewność polityczna i gospodarcza - Gdy występują niestabilności polityczne lub gospodarcze, inwestorzy często szukają bezpiecznej przystani lokując kapitał w złoto fizyczne lub srebro, co może spowodować wzrost jego ceny.

6. Wielkość rezerw złota - Kraje, które posiadają duże rezerwy złota, mogą wpłynąć na ceny złota, decydując o ich sprzedaży lub kupnie.

7. Produkcja fizycznego złota i srebra - Wzrost lub spadek produkcji złota może wpłynąć na jego cenę. Gdy produkcja fizycznego złota spada, a popyt pozostaje na stałym poziomie, cena złota rośnie.

Jak inwestować w złoto i srebro?

Alternatywa inwestycyjna

Inwestycje w złoto lub srebro, to jedna z alternatywnych form lokowania kapitału i jego pomnażania. Portfel zawierający szlachetne kruszce posiada nową jakość, która doskonale sprawdza się w sytuacjach kryzysowych. Złoto i srebro są metalami inwestycyjnymi o dużym potencjale wzrostowym. Kursy ceny złota są ujemnie skorelowane z większością najważniejszych indeksów rynków akcji na świecie. Wynika to z faktu, iż ceny złota nie są wrażliwe na czynniki, które skutecznie oddziałują na kursy papierów wartościowych lub działanie tych czynników daje odmienny efekt. Podobnie zachowuje się srebro. 

Posiadając złoto i srebro w ręku możemy nim dowolnie dysponować. W razie wojny zabrać ze sobą kilka złotych monet lub złotych sztabek i sprzedać w dowolnym miejscu na świecie. Złoto może zapewnić egzystencję w trudnych czasach a nawet uratować życie.

Są dwie podstawowe formy inwestowania w szlachetne kruszce, a mianowicie można kupić fizyczne złoto lub srebro lub zainwestować w instrumenty oparte o złoto (zwane papierowym złotem) lub srebro. 

Inwestycje bezpośrednie

Zakup fizycznego złota

Złoto fizyczne (ang. physical gold) są to monety i sztabki złota, produkowane w nielimitowanych seriach. Metale szlachetne w takiej postaci są uznanym aktywem inwestycyjnym. Złoto fizyczna ma duży potencjał wzrostowy. Sztabki i monety, czyli złoto inwestycyjne, są wykonane z najwyższej próby złota, zawierającej 99,99% czystego kruszcu. Zakup złota sprawia, że stajemy się posiadaczami najwyższej jakości aktywa. Te tradycyjne formy inwestowania są najpewniejsze, ponieważ w przypadku złota inwestycyjnego mamy je formie fizycznej. Kto nie chciałby posiadać kilka złotych monet. Sprzedaż złota i srebra prowadzą firmy handlujące metalami szlachetnymi.

Sztabki złota inwestycyjnego znajdujące się w obrocie mają ciężary od 1 grama do 1000 gram. Srebro inwestycyjne sprzedawane jest również w większych sztabkach.

Monety bulionowe

Na rynku złota lokacyjnego jest wiele interesujących złotych monet stanowiących złoto inwestycyjne. Najbardziej rozpoznawalne monety bulionowe to: American Gold Eagle, British Gold Sovereign, południowo-afrykański Krugerrand, chińska Panda, kanadyjski Maple Leaf, wiedeńscy filharmonicy. Ich waga wynosi od 0,1 do 1 uncji. Podobnie są emitowane srebrne monety bulionowe. Zawierają one najczęściej jedną uncję srebra ale znajdziesz równie monety o większej wadze.

Czy można kupić anonimowo złoto lub srebro?

Zastanawiasz się, gdzie kupić złoto fizyczne aby nie paść ofiarą oszustwa? Jakie są koszty zakupu złota? Jak anonimowo kupić złoto? Najbezpieczniej jest kupować sztabki i monety bulionowe w bankach lub u rekomendowanych dealerów. Zakup fizycznego złota lub srebra to poważne przedsięwzięcie. Jeżeli chcesz kupić złoto inwestycyjne udaj się do licencjonowanej firmy handlującej złotem, które posiada zezwolenie NBP. Możesz anonimowo kupić złoto o ile jego wartość nie przekracza 15 tys. euro. Analogiczne reguły działają, jeżeli kupujesz srebro inwestycyjne.

Jak przechować złoto i srebro?

Szlachetne kruszce należy odpowiednio zabezpieczyć przed kradzieżą, przewłaszczeniem lub nacjonalizacją. W takiej sytuacji wygodnie jest zdeponować je w skrytce bankowej lub skorzystać ze skarbca jednej z firm przechowujących złoto. O usługę przechowania złota można zwrócić się też do firmy handlującej złotem. Można przechowywać złoto i srebro inwestycyjne w domowym sejfie. Również można przechowywać złoto i srebro sprytnie ukrywając je w domu lub zakopać na posesji.

Jak sprzedać złoto i srebro?

Sprzedaż złota inwestycyjnego przez oficjalnie działających dilerów nie jest obciążona podatkiem VAT. Zysk wynikający ze wzrostu ceny złota nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych PIT, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie 6 miesięcy od daty zakupu. Jeżeli kupujesz srebro inwestycyjne to zapłacisz podatek VAT 23%. Wielu ludzi zastanawia się jak sprzedać metale szlachetne, które kupili w przeszłości. Otóż sprzedaż złota i srebra nie jest problemem, bowiem rynek jest płynny. Metale szlachetne możesz sprzedać również w dilera, u którego je kupiłeś.

Pośrednie inwestycje w złoto i srebro

Inwestycje pośrednie to inny sposób zarabiania na rynku złota. Obejmują one instrumenty finansowe powiązane ze złotem, nazywane papierowym złotem. Są to akcje spółek wydobywających złoto, fundusze ETF, fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane i instrumenty pochodne. W tym przypadku nie trzeba korzystać z usług firm przechowujących złoto.

Akcje spółek wydobywających złoto i inne metale szlachetne

Inwestor kupujący akcje kopalń nie otrzymuje złotych sztabek, lecz pośrednio uczestniczy w wielkiej przygodzie, jaką jest eksploracja naturalnych złóż tego kruszcu, niczym w El Dorado. Ryzyko takiej inwestycji jest większe, niż nabywanie złota, gdyż pojawiają się czynniki, wynikające z funkcjonowania takiego przedsiębiorstwa. Na ryzyko kopalni może mieć wpływ sposób zarządzania, prawidłowość oceny zasobów, czy ryzyko polityczne kraju, w którym się kopalnia znajduje.

Fundusze ETF

Od kilkunastu lat na światowych rynkach działają fundusze oparte na złocie, które są notowane na giełdach tzw. ETFs (Exchange Traded Funds). Inwestor kupuje udziały w funduszu. A więc nie jest to kupowanie złota fizycznego. Ich wartość rynkowa zależy od kursu złota. W przypadku funduszy ETF udziały mają pokrycie w złocie zdeponowanym w niezależnej instytucji, np. banku. Inwestor kupuje udziały w takim funduszu. To nie jest kupowanie złota fizycznego. Analogicznie funkcjonują ETF oparte na srebrze. Można kupić ETF przez platformę transakcyjną. Największy jest rynek amerykańskich ETF a za nim plasuje się rynek europejskich ETF. Można kupić ETF inwestujący w szlachetne kruszce poprzez platformę transakcyjną, gdzie są dostępne również amerykańskie fundusze ETF.

Fundusze inwestycyjne

Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących na rynku złota i srebra dają możliwość korzystania z zalet zdywersyfikowanego portfela składającego się różnych aktywów, w tym spółek wydobywających złoto prowadzących kopalnie złoto. Portfele funduszy mogą zawierać także instrumenty pochodne oparte na złocie i srebrze. Są też takie, które inwestują częściowo w papiery wartościowe kopalń złota i srebra oraz te metale szlachetne. Największy jest rynek funduszy amerykańskich. Silny jest też rynek europejskich funduszy inwestujących w metale szlachetne.

Produkty strukturyzowane

Szlachetne kruszce są przedmiotem zainteresowania instytucji finansowych. Hit rynku finansowego w ostatnich latach trafił również na rynek złota i srebra. Banki prześcigają się w pomysłach przy konstruowaniu koszyka aktywów o najwyższym potencjale generowania zysków. Niejednokrotnie poczesne miejsce wśród takich aktywów zajmuje złoto. Bank emitujący produkt często gwarantuje zwrot w całości zainwestowanego kapitału w dniu wykupu i obiecuje określony udział w zyskach z tak skonstruowanego portfela.

Instrumenty pochodne

Inwestowanie na rynku instrumentów pochodnych to nie kupowanie sztabki złota. Na niektórych giełdach towarowych jak NYMEX, CBOT w USA czy TCE w Japonii można inwestować w kontrakty terminowe i opcje oparte na złocie i srebrze. Jednak jest to ryzykowna forma inwestycji, ze względu na wysoką dźwignię finansową. Duży potencjał zarabiania może szybko przerodzić się w niepowetowaną stratę.

Warto kupić złoto i srebro

Świat „złotych” inwestycji jest dziś niezwykle różnorodny. Do kupna metali szlachetnych w dzisiejszych trudnych czasach nie trzeba zachęcać. Najlepiej kupić złoto inwestycyjne lub srebro u zaufanej firmie, która może je później odkupić. Współczesne instrumenty finansowe oparte o metale szlachetne, umożliwiają zawieranie transakcji o różnym poziomie ryzyka i na dowolnym rynku. Wyjątkowe cechy złota a także srebra czynią je aktywami wiecznymi, odpornymi na destrukcyjne działanie kataklizmów, wojen i kryzysów ekonomicznych. Posiadanie złota i srebra oznacza bogactwo i świadczy o rozsądku i dobrym guście.