Rynek kapitałowy

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, gdzie zawierane są transakcje na instrumentach finansowych o okresie zapadalności powyżej jednego roku.

Rusza Rynek Instrumentów Finansowych

Towarowa Giełda Energii włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

4 listopada br. Towarowa Giełda Energii uruchamia Rynek Instrumentów Finansowych (RIF), gdzie przedmiotem obrotu będą kontrakty terminowe na indeks TGe24 cen energii elektrycznej, określany na Rynku Dnia Następnego TGE.

Poprawa wyników finansowych GPW w III kwartale 2015

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Wzrost zysku netto w III kw. 2015 r. o 11,6% kdk oraz wzrost zysku EBITDA o 12,1% kdk pomimo trudnego otoczenia rynkowego. Konsekwentna realizacja strategii biznesowej skutkująca wzrostem przychodów do 78,7 mln zł (+2,0% kdk) oraz utrzymaniem dyscypliny kosztowej i spadkiem kosztów operacyjnych o 3,8% kdk.

DEPOZYT INFORMACJI nowym obowiązkiem emitentów obligacji

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

W myśl art. 16 nowej ustawy o obligacjach z 15.01.2015 roku, Każdy emitent obligacji ma OBOWIĄZEK przekazać do depozytu wszystkie dokumenty, komunikaty i informacje, które publikuje na swojej stronie internetowej. Materiały muszą być WYDRUKOWANE i przechowane do momentu upływu czasu przedawnienia roszczeń z obligacji, czyli co najmniej 10 lat.

Powiązane artykuły