Podsumowanie I kwartału 2013 r. na Rynku GAZU GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Wzrastają obroty gazem na Towarowej Giełdzie Energii. Poniżej komunikat Giełdy.


W pierwszym kwartale 2013 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 191 744 MWh, z czego na rynku spot (RDNg - Rynek Dnia Następnego gazu) - 59 455 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTTg - Rynek Terminowy Towarowy gazu) - 132 289 MWh.
Łącznie zawarto 142 transakcje, w tym 119 na RDNg, a 23 na RTTg.
Duże zmiany zaobserwowano w marcu br. - łączny wolumen wyniósł 156 665 MWh  w porównaniu do 34 945 MWh w lutym br.
"Pierwszy kwartał na rynku gazu możemy uznać za udany. Mimo braku odpowiednich uregulowań prawnych uczestnicy rynku próbują korzystać z możliwości jakie daje im parkiet giełdowy. Wolumen będzie się dynamicznie zwiększał, jeśli wejdą w życie zapisy znajdujące się w projektach ustaw, składających się na tzw. trójpak energetyczny. Istotnym impulsem będzie obligo giełdowe oraz wprowadzenie równych zasad uczestnictwa w obrocie giełdowym - tak jak to ma miejsce na rynku energii elektrycznej. Umożliwienie bezpośredniego udziału w handlu paliwem pozwoli m.in. na wprowadzenie na parkiet animatora, którego zadaniem będzie dostarczanie płynności." - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)
Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w pierwszym kwartale 2013 r. 59 455 MWh.
Na RDNg zawarto 119 transakcji. Kwartalny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu, wyniósł 120,44 PLN/MWh.
W marcu br. wolumen obrotów na RDNg wyniósł 59 287 MWh (w lutym br. 24 MWh). Miesięczny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w marcu wyniósł 120,46 PLN/MWh.

Rynek Terminowy Towarowy (RTTg) dla gazu ziemnego
Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł 132 289 MWh.
Wszystkie obroty w Q1 2013 r. - były zawarte w 23 transakcjach na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą na kwiecień 2013 r., GAS_BASE_M-04-13. Łączny obrót na tym kontrakcie wyniósł 90 720 MWh. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 117,20 PLN/MWh, natomiast dla wszystkich transakcji w Q1 średnio ważona wolumenem cena wyniosła 116,97 PLN/ MWh.
Z kolei tylko w marcu br. obroty błękitnym paliwem na RTTg ukształtowały się na poziomie 97 368 MWh (w lutym br. 34 921 MWh). Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla wszystkich transakcji w marcu wyniosła 117,15 PLN/MWh.

Żródło: GPW