Zlecenia na rynku walutowym forex

Internetowe platformy transakcyjne pozwalają na realizowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku walutowym forex, dostosowanych do preferencji każdego inwestora, który posiada możliwość składania różnych rodzajów zleceń na określonych warunkach.

Można ustalić poziomy kursów wejścia i wyjścia z rynku walutowego, a transakcje zostaną zrealizowane automatycznie, gdy tylko określone warunki zaistnieją. Inwestor może więc zarządzać ryzykiem inwestycyjnym w oparciu o sygnały płynące z rynku. Mogą je stanowić informacje z serwisów informacyjnych lub sygnały kupna i sprzedaży wynikające z analizy technicznej. Platformy transakcyjne oferują gotowe formaty zleceń, które pozwalają skutecznie zarządzać ryzykiem oraz zapewniają wysoki komfort obsługi.
Poniżej przedstawiono najważniejsze rodzaje zleceń rynku forex, jakie oferuje platforma transakcyjna SaxoTrader z Saxo Bank.

1. Zlecenie po cenie rynkowej (ang. Market Order)

Transakcja kupna lub sprzedaży waluty może być przeprowadzona po aktualnym kursie rynkowym. Na przykład przy kursie EURPLN wynoszącym 4,3250/4,3255 inwestor kupuje euro (zajmuje długą pozycję w euro) płacąc za nie 4,3255 PLN lub sprzedać euro po cenie 4,3250 PLN, co oznacza zajęcie pozycji krótkiej w euro.

2. Zlecenie z limitem ceny wykonania (ang. limit order)

Tego rodzaju zlecenie zostaje aktywowane, gdy pojawi się ustalony przez inwestora kurs waluty. Zlecenie kupna jest składane z ceną realizacji niższą, niż aktualny kurs. Realizacja takiego zlecenia nastąpi po najlepszej cenie poniżej lub po cenie ustalonego limitu.
Zlecenie sprzedaży z limitem jest składane z ceną wyższą, niż aktualny kurs rynkowy. Jego realizacja nastąpi, kiedy kurs osiągnie lub przekroczy ustalony poziom. Sprzedaż waluty jest  przeprowadzona po cenie najlepszej, powyżej limitu lub po cenie równej ustalonemu limitowi.
Na przykład w zleceniu sprzedaży inwestor określił limit 3,2582 USDPLN. Kurs dolara wzrósł z 3,2576 USDPLN do poziomu 3,2584 USDPLN. W tej sytuacji transakcja zostanie zawarta i rozliczona po kursie  3,2584 USDPLN

3. Zlecenie ograniczające stratę (ang. Stop-Loss Order)

Takie zlecenie pozwala zarządzać ryzykiem i zarabiać na walucie, bez konieczności stałego monitorowania otwartej pozycji.  Korzystniej zamknąć pozycję z mniejszymi stratami niż większymi. Jest ono bardzo wygodne w użyciu, gdyż duże rynek foreks jest bardzo ryzykowny i można ponieść duże straty w krótkim czasie, co jest efektem wysokiej dźwigni finansowej.
Inwestor ustala w zleceniu kurs graniczny, po którym nastąpi zamknięcie jego pozycji, aby nie generowała dalszych strat. Zamknięcie pozycji długiej następuje, gdy kurs waluty znajdzie się poniżej poziomu ustalonego w zleceniu. Pozycja krótka zostanie zamknięta, gdy kurs wzrośnie do wartości granicznej, określonej w zleceniu.
Przykład:
Inwestor kupujący kontrakt na 100 tysięcy funtów brytyjskich po kursie 4,1585 GBPPLN w obawie przed niekorzystną zmianą kursu postanowił ograniczyć stratę do 75 pipsów. Złożył więc zlecenie stop-loss z limitem 4,1510 GBPPLN. Nie musi więc ciągle monitorować swej pozycji, gdyż w razie znacznego umocnienia złotego wobec funta, jego strata nie będzie wyższa niż 750 PLN.
Zlecenia stop-loss pomagają w utrzymaniu dyscypliny inwestowania na foreksie. Często inwestorzy w przypadku poniesienia pewnej straty liczą na korzystne odwrócenie trendu. Jeżeli jednak trend nie ulegnie zmianie, to strata może pogłębić się.  Zlecenie stop-loss  zapobiega zgubnemu działaniu emocji i wiary w cuda, co w przypadku inwestycji finansowych jest niewskazane. 

4. Zlecenie „Stop kroczący" (ang. Trailling Stop Order)

W tego rodzaju zleceniu cena zamknięcia pozycji podąża w tym samym kierunku, jak kurs waluty spot. Inwestor ustala, w jaki sposób będzie ona się zmieniać oraz proporcję tej zmiany.  Dla długie pozycji, kiedy kurs waluty wzrasta, cena zamknięcia wzrasta tak długo, jak wzrasta ten kurs. Jeżeli kierunek zmiany kursu ulegnie odwróceniu, wtedy cena wykonania zlecenia pozostaje na poprzednim poziomie.  Natomiast, jeżeli zniżkujący kurs waluty osiągnie poziom ceny zamknięcia - pozycja jest zamykana. Zlecenie to pozwala uchronić niezrealizowany zysk, przy zachowaniu możliwości jego powiększenia.
Analogicznie w przypadku pozycji krótkiej cena wykonania spada, jeżeli spada kurs waluty. Pozycja jest zamykana wówczas, gdy po odbiciu zwyżkujący kurs osiągnie poziom ceny zamknięcia, ustalonej w punkcie zwrotnym.

5. Zlecenia powiązane

Zlecenie „jedno kasuje drugie" (ang. One Cancels Other, „OCO")

W zleceniu tym faktycznie zawarte są dwa zlecenia. Jeśli pierwsze zostanie zrealizowane, wówczas drugie (powiązane z pierwszym) jest automatycznie anulowane. Realizacja zlecenia odbywa się przy korzystniejszej dla inwestora sytuacji na rynku walutowym.

Przykład:
Kurs pary walutowej EURUSD wynosi 1,4000. Inwestor spodziewa się, że po przebiciu linii oporu na poziomie 1,5000 lub wsparcia na poziomie 1,3000 będzie utrzymywać się trend wzrostowy lub spadkowy. Inwestor składa zlecenie typu „jedno kasuje drugie", które faktycznie składa się z dwóch zleceń:
 
(i) kupna euro po kursie 1,5000 EURUSD oraz sprzedaży euro po kursie 1,3000 EURUSD. Przez czas, w którym kurs pary walutowej będzie znajdować się w przedziale cenowym zawartym między tymi kursami, zlecenie pozostaje nieaktywne. Po przekroczeniu linii oporu następuje zawarcie transakcji kupna euro po kursie 1,5000 USDPLN oraz jednoczesne anulowanie zlecenia sprzedaży euro. W przypadku, kiedy kurs spadnie do 1,3000 EURUSD zostanie zawarta transakcja sprzedaży euro. Jednocześnie nastąpi anulowanie zlecenie kupna.  

Zlecenie „Jeżeli zrealizowano" (ang. If Done)

Analogicznie, jak w poprzednim zleceniu tu również występuje kombinacja dwóch zleceń. W pierwszej kolejności jest aktywne zlecenie pierwsze (podstawowe), aktywacja drugiego ma miejsce po zrealizowaniu zlecenia pierwszego. Zlecenie typu „jeżeli zrealizowano" jest stosowane zazwyczaj w celu otwarcia pozycji na określonym  poziomie. Zlecenie powiązane jest realizowane w późniejszym czasie, po zamknięciu wcześniej otwartej pozycji na innym poziomie.
Przykład:
Inwestor oczekuje, że w niedalekiej przyszłości nastąpi umocnienie złotego wobec dolara amerykańskiego, a aktualny kurs 3,1510 USDPLN jest zbyt niski, aby warto było zajmować pozycję krótką. Korzystnie będzie więc zająć krótką pozycję, przy kursie 3,1530 USDPLN. Inwestor spodziewa się, że mogą wystąpić niewielkie wzrosty kursu dolara i warto je wykorzystać. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem poniesienia znaczącej straty w przypadku silnego wzrostu kursu USDPLN inwestor składa zlecenie typu „If done", ustalając limit sell-stop na poziomie 3,1530 USDPLN oraz limit buy-stop 3,1540 USDPLN, dopuszczając niewielką stratę. Jeżeli zostanie osiągnięty kurs 3,1530 USDPLN wówczas zostanie otwarta krótka pozycja w kontrakcie na dolary. Natomiast, jeżeli przewidywania okażą się nietrafne i nastąpi silne umocnienie się dolara, to po osiągnięciu kursu 3,1540 USDPLN, pozycja krótka zostanie zamknięta z niewielką stratą 10 pipsów.

Potrójne zlecenie warunkowe

Jeżeli jedno zlecenie zostanie zrealizowane, wówczas dwa pozostałe zlecenia zostają aktywowane, jako zlecenie OCO. W tego rodzaju zleceniu zostanie zrealizowana tylko jedna opcja. Zlecenie to wykorzystuje się aby:
- określić zysk lub stratę z pozycji,
- otwierania pozycji na poziomach, które stanowią punkty zwrotne na rynku.

Inne zlecenia

Platforma SaxoTrader pozwala korzystać jeszcze z następujących rodzajów zleceń:
- Zlecenie ważne jeden dzień (ang. Day Order, „DO")
- Zlecenie ważne do chwili wykonania lub anulowania przez inwestora (ang. Good Till Cancel, „GTC")

Zlecenie, które jest ważne do określonego dnia, jeżeli w nie zostanie wcześniej anulowane lub zrealizowane (ang. Good Till Date, „GTD").

Jak widać, współczesne platformy transakcyjne pozwalają na stosowanie strategii inwestycyjnych dostosowanych do możliwości i preferencji każdego inwestora. Wybierając strategię można opierać się na analizie technicznej, określając linie wsparcia i oporu a następnie ustalać na platformie odpowiednie limity cenowe. Daje to możliwość racjonalnego inwestowania w tak trudnym miejscu, jakim jest rynek walutowy.