Aktywność inwestorów Grupy GPW w październiku 2015

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

W październiku 2015 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami wzrosła rok do roku (rdr) o 2,5%, do 819,9 mln zł, a średnia dzienna liczba transakcji wzrosła rok do roku o 29,3%, do 68,4 tys. szt.

· Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku w październiku 2015 r. spadła o 1,9% rdr do poziomu 18,0 mld zł

· Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 335,6 tys. szt., co oznacza spadek rdr o 24,0%

· Łączna wartość obrotów akcjami na NewConnect w okresie styczeń – październik 2015 r. przekroczyła 1,6 mld zł wobec 1,0 mld zł rok wcześniej

· Wolumen obrotu prawami majątkowymi w październiku 2015 r. wyniósł 3,7 TWh, co oznacza wzrost o 26,0% rdr

W październiku 2015 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami wzrosła rok do roku o 2,5%, do 819,9 mln zł, a średnia dzienna liczba transakcji wzrosła rok do roku o 29,3%, do 68,4 tys. szt. Pomimo to, ze względu na mniejszą liczbę sesji w miesiącu (22 wobec 23 rok wcześniej), w październiku 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku spadła o 1,9% rok do roku i wyniosła 18,0 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku liczona narastająco od początku roku wyniosła na koniec października 2015 r. 172,3 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 2,3%.

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła w październiku 2015 r. o 142,3% rok do roku do poziomu 190,9 mln zł. Łączna wartość obrotów na rynku NewConnect w pierwszych 10 miesiącach 2015 r. wyniosła 1,6 mld zł, wobec 1,0 mld w analogicznym okresie 2014 roku.

Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w październiku 2015 r. wyniósł 335,6 tys. szt. wobec 441,6 tys. szt. w październiku 2014 r., co oznacza spadek rok do roku o 24,0%. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 83,0% rdr i osiągnął poziom 104,7 tys. szt. w październiku 2015 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec października 2015 r. 67,7 mld zł, co oznacza wzrost o 11,3% rdr. Wartość obrotów na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wyniosła 268,6 mln zł (wzrost o 20,1% rdr), co jest najwyższym poziomem obrotów od stycznia 2014 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot w październiku 2015 r. wzrósł o 6,8% rdr do poziomu 2,2 TWh. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną (spot i forward) w okresie styczeń-październik 2015 r. wyniósł 144,8 TWh, co oznacza spadek o 2,5% w stosunku do poziomu wolumenu w analogicznym okresie 2014 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia wzrósł w październiku 2015 r. o 26,0% rok do roku do poziomu 3,7 TWh. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach terminowym i spot w październiku 2015 r. spadł rdr do 6,6 TWh wobec wzrostu w okresie styczeń-październik 2015 r. o 5,7% rok do roku do poziomu 93,1 TWh.

Kapitalizacja 427 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec października 2015 r. wyniosła 559,0 mld zł (131,1 mld EUR). Łączna kapitalizacja 479 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec października tego roku 1 169,9 mld zł (274,3 mld EUR).

Na Głównym Rynku w październiku 2015 r. zadebiutowało pięć spółek: AAT HOLDING (wartość oferty 57,5 mln zł), APS ENERGIA (wartość oferty 7,8 mln zł), GRODNO (bez oferty), ADIUVO INVESTMENTS (wartość oferty 22,0 mln zł), Inpost (wartość oferty 121,4 mln zł).

W październiku 2015 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, o jedną mniej niż w październiku rok wcześniej. W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.