Chiński benchmark złota

O tym, że Chiny są liderem na rynku złota, wiadomo nie od dziś. Mogą więc przystąpić do rywalizacji z Londonem w zakresie decydowania o cenach kruszcu.

Postawiono już pierwsze kroki. Chiny będące największym producentem i rynkiem konsumpcyjnym złota na świecie rozpoczęły publikowanie lokalnego benchmarku dla złota denominowanego w juanach. W związku z tym rozpoczęto ustalanie dwóch fixingów cen złota dziennie. Cena złota o czystości 99,99% została po raz pierwszy ustalona w oparciu o jednokilogramowy kontrakt na Giełdzie Złota w Szanghaju podczas porannej sesji we wtorek 19 kwietnia na poziomie 256,92 juanów za gram.
Na giełdzie działa 18 członków i są nimi chińskie banki, jubilerzy, kopalnie i lokalne oddziały Standard Chartered Plc oraz Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Marża handlowa wynosi 6% a opłaty transakcyjne są zawieszone do końca czerwca bieżącego roku.
Giełda Złota w Szanghaju znajduje się pod nadzorem banku centralnego Chin a ustalany na niej benczmark będzie odzwierciedlać rzeczywistą podaż i popyt w Chinach jak również reprezentować cenę na rynku kraju złota. Warto przypomnieć, że we wrześniu 2014 roku, na szanghajskiej giełdzie uruchomiono międzynarodową platformę transakcyjną w strefie wolnego handlu, zapraszając w ten sposób zagranicznych inwestorów na chiński rynek. Pod względem umiędzynarodowienia wyprzedza ona szanghajską giełdę papierów wartościowych oraz giełdę kontraktów terminowych.
Chiny wyprzedziły Indie, jako największego konsumenta złota. Dzięki dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu i rosnącym dochodom ludności zwiększyły się zakupy biżuterii, sztabek i monet. W 2015 roku mieszkańcy Chin zakupili 783,5 ton złota w postaci biżuterii oraz 201 ton w postaci sztabek i monet. Łącznie popyt konsumpcyjny wyniósł 984,5 ton, co stanowi 29% światowego popytu konsumpcyjnego. Chiny są też największym producentem złota – w ubiegłym roku osiągnęły poziom produkcji na poziomie 460 ton. W banku centralnym Chin znajdują się szóste co do wielkości rezerwy złota na świecie stanowiące 1.762,3 ton.
Takie wyniki zachęcają Chiny do odgrywania wiodącej roli na globalnym rynku złota. Ogłaszając podwójny fixing złota Chiny zamierzają rywalizować z London Bullion Market Association (LBMA). Poprzez utworzenie benczmarku dla złota Chiny dążą do wzmocnienia swojej roli w ustalaniu cen i zapewnienia wpływów na globalnym rynku. Nie będzie to jednak łatwe bowiem chiński system monetarny jest regulowany i nie odgrywa większej roli na świecie. Wprawdzie chiński benchmark nie będzie miał bezpośredniego wpływ na światowe wyceny złota, jakie są publikowane w Londynie i Nowym Jorku. Jednak przy wymienialnym juanie wrósłby wpływ Chin na kształtowanie notowań złota. Pekin ma nadzieję na zmniejszenie uzależnienia kraju od cen ustalanych w dolarach amerykańskich.
Uruchomienie benchmarku zwiększa możliwości handlu złotem na rynkach finansowych w Chinach i powinno stanowić zachętę dla zagranicznych inwestorów.