High Volume Funds - nowy program GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Komentarze

GPW wprowadza program High Volume Funds (HVF), który jest skierowany do funduszy inwestycyjnych, prowadzących aktywny obrót akcjami i/lub instrumentami pochodnymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

· Celem uruchomienia High Volume Funds jest poprawa płynności notowanych na GPW instrumentów oraz umożliwienie rozwoju specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, w tym arbitrażowych

· Program jest wprowadzony na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Od 1 lipca 2015 r. na GPW rusza program High Volume Funds (HVF) skierowany do funduszy inwestycyjnych prowadzących aktywny obrót akcjami i instrumentami pochodnymi na warszawskim parkiecie. Program umożliwia jego uczestnikom zawieranie transakcji giełdowych po niższych stawkach na akcjach, prawach do akcji, prawach poboru, funduszach ETF oraz kontraktach terminowych i opcjach.

Jest to kolejny program przygotowany przez Giełdę, który ma zaktywizować uczestników rynku, przyczynić się do poprawy płynności i zwiększenia obrotów na warszawskim parkiecie. Zakładamy, że program HVF, dzięki niższym kosztom transakcyjnym dla funduszy inwestycyjnych, których działalność cechuje wysoka liczba zawieranych transakcji, zachęci ich do aktywniejszego działania na GPW – powiedział Grzegorz Zawada, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie HVF będzie wypełnienie przez fundusz określonego wymogu średniej dziennej wartości lub wolumenu obrotu oraz osiągnięcie odpowiedniego wskaźnik velocity (stosunek wartości wygenerowanych obrotów do wartości aktywów netto funduszu).

Program będzie działał przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w tekście Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w Załączniku do Uchwały Nr 622/2015.