Racjonalne inwestowanie

Coraz więcej spółek jest notowanych na giełdach, przybywa instrumentów finansowych, rodzą się nowe rynki, przybywa funduszy inwestycyjnych.

Planowanie inwestycji

Można inwestować aby poprawić sobie sytuację finansową, uchronić oszczędności przed inflacją czy zrealizować określone wydatki w przyszłości. Od tego będzie zależeć horyzont inwestycyjny, czyli czas, na jaki świadomie zamrozimy sobie dostęp do własnych pieniędzy. Jeżeli zbieramy na studia dla naszych dzieci, inwestycja będzie trwać kilka lub kilkanaście lat, przypadku emerytury w grę wchodzą dekady. Tego rodzaju inwestycje winny charakteryzować się niskim poziomem ryzyka, tak aby ewentualna dekoniunktura na rynkach finansowych lub depresja gospodarcza nie pokrzyżowały nam planów. Nasze pociechy nie mogą czekać na poprawę koniunktury lecz winny kontynuować naukę a jeżeli osiągniemy wiek emerytalny to mamy prawo cieszyć się urokami „złotej jesieni” życia. Realizację tych celów zapewni bezpieczna i racjonalna dywersyfikacja portfela. Minimalizacja ryzyka ma tu szczególne znaczenie, bowiem horyzont inwestycyjny jest długi. Należy go więc precyzyjnie określić, zanim przekażemy nasze oszczędności innym osobom, z którymi wiążemy nadzieję, że je pomnożą.

Zbudować zdywersyfikowany portfel

Inwestowanie jest elementem mądrego zarządzania finansami osobistymi. Istotnym zagadnieniem, związanym z budową portfela inwestycyjnego jest odpowiedni dobór aktywów, których ceny są między sobą nisko skorelowane, co określane jest mianem dywersyfikacji. Jest to trudne zadanie, wymagające korzystania z dużej ilości danych statystycznych oraz narzędzi informacyjnych. I tak, w portfelu inwestycyjnym nie mogą znajdować się wyłącznie akcje spółek z jednego sektora. Błędem jest również jednoczesne kupowanie akcji oraz jednostek funduszy inwestycyjnych lokujących na rynku akcji. Warto zatem dokupić pewną ilość aktywów alternatywnych, np. złota, którego ceny podążają innymi drogami niż kursy akcji.Taka dywersyfikacja skutecznie obniża ryzyko finansowe. 
Inwestowanie na rynku instrumentów pochodnych lub rynku walutowym może wydawać się intratne, ze względu na wysoką dźwignię finansową pozwalającą szybko pomnożyć kapitał. Jednak z dużym potencjałem zarabiania wiąże się wysokie ryzyko. Z rynkiem nie można wygrać, jeżeli działamy wbrew jego regułom i rozsądkowi. Na rynku instrumentów pochodnych i walutowym ma to szczególne znaczenie.

Zarządzający

Problemów i ogromnych nakładów pracy związanych z indywidualnym inwestowaniem można się pozbyć powierzając oszczędności funduszom inwestycyjnym. I tu stoimy przed problemem wyboru - jaki fundusz wybrać? Każdy posiada indywidualną strategię inwestycyjną, skład zdywersyfikowanego portfela, rynek, wyceniany jest w określonej walucie. Ma to przyłożenie na wyniki oraz zmiany wartości tytułów uczestnictwa w różnych sytuacjach rynkowych. Fundusze są zarządzane prze profesjonalistów, jednak ich wyniki mogą się różnić, nawet znacząco. Warto więc dokładnie zapoznać się z prospektem funduszu, warto również zaczerpnąć informacji o osobach, którym powierzamy oszczędności. Z dużą ostrożnością należy podchodzić do reklam, bowiem każdy chce pokazać się od najlepszej strony.
Niestety, agresywne kampanie reklamowe niektórych instytucji finansowych oraz pośredników finansowych mogą wprowadzać w błąd wielu ludzi. Niedomówienia, skomplikowane opisy, trudny język czynią przekaz informacyjny nietransparentnym. Sprzedawcy produktów finansowych, nie zawsze dysponujący odpowiednią wiedzą, lecz silnie zorientowani na osiągnięcie planów sprzedaży i własne dochody mogą niewłaściwie zidentyfikować możliwości i preferencje klientów i przedstawić im niekorzystną ofertę. Było w tym zakresie wiele nieprawidłowości, co naraziło na szwank portfele wielu ludzi oraz naruszyło zaufanie do rynku finansowego.
W Polsce taksówkarze muszą posiadać licencje. Tymczasem doradcy finansowi nie podlegają żadnym obwarowaniom, a przecież ich praca wymaga wielkiej odpowiedzialności i umiejętności.

Sprawy idą w dobrym kierunku

Jednak są pierwsze symptomy poprawy sytuacji. Już kilka lat temu na rynku pojawili się profesjonalnie wyszkoleni doradcy finansowi - posiadają oni certyfikaty Europejskiej Federacji Doradców Finansowych. Taki dokument jest dowodem posiadania odpowiedniej wiedzy o instrumentach rynku finansowego, zasad jego funkcjonowania, identyfikacji czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na efektywność inwestycji, czy związanego z nią ryzyka finansowego. Dobry doradca umie poznać preferencje klienta, jego możliwości i potrzeby, posiada również kodeks etyki.
Tak przygotowana i zorganizowana kadra może pomóc wszystkim, którzy chcą efektywnie zarządzać swoimi oszczędnościami. Pozwoli to uniknąć również wielu dramatów, jakich doświadczyło wielu ludzi, którzy powierzyli instytucjom finansowym w dobrej wierze swoje oszczędności.