Ceny w maju 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Od połowy ubiegłego roku utrzymuje się deflacja w Polsce. Największy wpływ ma spadek wskaźnika inflacji miały spadki cen transportu.

W maju 2015 roku średnie ceny towarów i usług konsumpcyjnych były na poziomie z miesiąca poprzedzającego. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 0,6%) i mieszkania (o 0,1%). Spadły natomiast ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2%) oraz związanych z rekreacją i kulturą (o 0,5%) i łącznością (o 0,4%).
Ceny żywności obniżyły się w maju br. w porównaniu z kwietniem o 0,1%. Najbardziej potaniały warzywa (o 2,8%) i tłuszcze zwierzęce (o 1,2%). Napoje bezalkoholowe potaniały przeciętnie o 0,2% a ceny soków owocowych o 0,4%. Nieznacznie podrożały wyroby tytoniowe o 0,1%. Ceny napojów alkoholowych pozostały natomiast na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Ceny obuwia wzrosły o 1,2%, natomiast odzieży ukształtowały się na poziomie o 0,6% niższym niż miesiąc wcześniej. Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w maju br. o 0,1%.
Podrożały opłaty związane ze zdrowiem (o 0,2%). Ceny w zakresie transportu były wyższe niż w kwietniu br. o 0,6%, głównie w wyniku podwyżek cen paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 1,3%, w tym benzyny – o 1,9%, oleju napędowego – o 1,0%, przy spadku cen gazu ciekłego – o 1,1%). Opłaty związane z łącznością spadły w maju br. o 0,4%. Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą w maju br. obniżyły się o 0,5%. Koszty edukacji pozostały w maju na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.
Ceny w restauracjach i hotelach wzrosły wobec kwietnia o 0,2%.
Spośród innych towarów i usług, w maju br. więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje (o 0,7%), a także usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne (o 0,1%). Ceny ubezpieczeń utrzymały się przeciętnie na poziomie notowanym w kwietniu br. Spadły natomiast ceny w zakresie opieki społecznej (o 0,2%).
Cen towarów i usług konsumpcyjnych były w maju br. niższe o 0,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, co oznacza deflację.
Największy wpływ na spadek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych miały obniżki opłat związanych z transportem (o 8,0%), niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 2,2%) oraz odzieży i obuwia (o 4,9%). Wzrosły ceny związane z łącznością o 4,6%, a także mieszkaniem - o 0,6%.