PKB w I kwartale 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W pierwszym kwartale 2015 roku Produkt Krajowy Brutto Polski wzrósł o 3,5% rok/rok – podał Główny Urząd Statystyczny.

Odczyt PKB był lepszy od prognoz, które przewidywały dynamiki wzrostu PKB na poziomie 3,3%. W wyniku rewizji wzrost PKB za poprzedni kwartał wzrósł do 3,3%. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym dynamika wzrostu PKB wyniosła 1,0% kwartał/kwartału oraz 3,4% rok/roku wobec 0,8% kwartał/kwartału i 3,5% rok/roku w IV kwartale 2014 r.

Większy od oczekiwań wzrost PKB jest pomyślną wiadomością dla polskiej gospodarki. Widać, że gospodarka stoi na solidnych fundamentach: od wielu miesięcy mamy niską inflację, umiarkowany wzrost akcji kredytowej jak również zmniejsza się deficyt na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego. Daleko nam jeszcze do poziomu PKB krajów wysoko wysoko rozwiniętych.

Wiodące instytucje podnoszą prognozy gospodarcze dla Polski. Wg Komisji Europejskiej wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,3% w 2015 roku. Pod względem dynamiki wzrostu PKB znajdujemy się w czołówce państw Unii Europejskiej, która wzrośnie w tym roku o 1,8%.

Dobre wyniki polskiej gospodarki wynikają z niskiej inflacji, poprawy eksportu oraz uznanie Polski za kraj bezpieczny dla inwestycji zagranicznych. Nie wykluczone, że tempo wzrostu PKB wzrośnie w przyszłym roku. Są jednak negatywne zjawiska, jak wysokie bezrobocie, emigracja, niskie zarobki, brak perspektyw dla młodzieży, frustracja społeczna. Pensje Polaków znacznie odbiegają od tych, które otrzymują mieszkańcy krajów zachodu. Jest też niski poziom oszczędności, co w dużej mierze jest skutkiem niskich płac.