Złoto panaceum na ryzyko polityczne

Złoto należy do uniwersalnych aktywów, które mogą złagodzić bolesne skutki kryzysu politycznego.

Nieobliczalna polityka

Ryzyko geopolityczne może dotyczyć wielu zagrożeń i zakłóceń, które zmieniają klimat polityczny i stosunki między krajami a także społecznościami. Ekstremalne przejawy ryzyka geopolitycznego uzewnętrzniają się podczas wojen, sporów granicznych czy masowych migracji. Może ono również wynikać w zakłóceń w dostawach surowców strategicznych takich, jak ropa czy gaz.
Ryzyko geopolityczne jest szczególnie istotne w krajach rozwijających się, o niedojrzałych systemach demokratycznych. Ujawnia się ono także w przypadku nieoczekiwanych wyników wyborów i zmiany władzy. Wtedy, gdy spada siła oddziaływania międzynarodowych instytucji, następują zmiany powiązań politycznych i ekonomicznych pomiędzy krajami. Takie zdarzenia mają wpływ na handel, przepływy kapitałowe i funkcjonowanie światowego lub lokalnego systemu finansowego.
Kryzysy geopolityczne występują niejednokrotnie nagle i bywają trudno przewidywalne. Niszczą gospodarkę krajów bezpośrednio uczestniczących w konflikcie ale także negatywnie wpływają na inne powiązane gospodarczo kraje.
Siła oddziaływania tych zagrożeń w dzisiejszym świecie rośnie a czas przenoszenia ich jest coraz krótszy ze względu na wzrost globalnej współzależności, szybkość przepływów finansowych i informacji.

Ryzykowny sojusz

Współcześnie, źródłem ryzyka geopolitycznego w Europie jest konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą. Trudno przewidzieć, jaki będzie jego finał. Co stanie się z kolejnymi obszarami Ukrainy, czy nie zostanie naruszona suwerenność innych państw wchodzącymi niegdyś w skład wielkiego imperium sowieckiego, czy Polska nie jest zagrożona? - zadajemy sobie pytania. Sankcje gospodarcze nałożone przez kraje Unii Europejskiej oraz USA nie miały dotąd znaczącego wpływu na zachowanie Kremla.
Negatywnie na sytuację geopolityczną może wpłynąć także pogłębienie współpracy pomiędzy Rosją i Chinami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego na skutek podpisania wieloletniej umowy na dostawę gazu ziemnego do Państwa Środka. Daje to impuls dla rozszerzenia współpracy również w innych sferach gospodarki a także politycznej. Rodzi się więc nowa siła polityczna o niejasnych intencjach wobec krajów demokratycznych. Umowa z Chinami będzie miała negatywny wpływ na dolara amerykańskiego, który jest główną walutą, stosowaną w rozliczeniach transakcji międzynarodowych.
Od początku konfliktu z Ukrainą rubel stracił znacząco na wartości a gospodarka rosyjska przeżywa kryzys. Z tych powodów jak i zagrożeń politycznych Rosja w szybkim tempie powiększa zawartość swego skarbca złota.  Wg oficjalnych źródeł rezerwy banku centralnego Rosji wynosiły w lutym br. 1.208,2 ton, co stanowi 12,2% wartości krajowych rezerw walutowych.

Złoto w okresie przesileń

Żadnego z ryzyk nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Możemy natomiast złagodzić negatywne skutki ich oddziaływania. Sposobem na zabezpieczenie się przed ryzykiem geopolitycznym jest mądre lokowanie posiadanego majątku. Sprawdzonym rozwiązaniem jest jego dywersyfikacja pomiędzy różne klasy aktywów – zarówno inwestycji finansowych jak i alternatywnych.
W czasie wzrostu niepewności na rynkach finansowych powstaje panika a inwestorzy uciekają od akcji, obligacji czy instrumentów pochodnych – kierują natomiast  swoją uwagę na aktywa uznawane od wieków za bezpieczne, których wartość nie znika, ze względu na pogorszenie sytuacji politycznej czy ekonomicznej. Do takich należy złoto, którego cena w okresach politycznych i ekonomicznych zawirowań ma tendencję wzrostową. Stąd niejednokrotnie obserwowaliśmy wzrosty cen złota, gdy wybuchały konflikty na obfitym w ropę naftową Bliskim Wschodzie czy wzrastały niepokoje społeczne w należącej do strefy euro Grecji.
Złoto jest powszechnie uznawane za aktywo o najwyższej jakości - jest zarówno płynne jak również materialne. Akceptowane, jako nośnik wartości pod każdą szerokością geograficzną. Takich cech nie posiadają inne aktywa takie, jak nieruchomości czy papiery wartościowe. Dzięki temu złoto pozostaje najbezpieczniejszą przystanią dla majątku materialnego w każdej epoce, systemie politycznym i pod każdą szerokością geograficzną.