Cena złota a inne aktywa

W drugiej połowie 2014 roku nastąpiły silne spadki cen złota – można wnioskować obserwując wykresy cen wyrazonych w dolarach amerykańskich.

Złoto

Od początku drugiej połowy 2014 roku do początku listopada cena złota wyrażona w dolarze amerykańskim spadła o 11%. To sporo. W tym czasie nastąpiła silna aprecjacja wartości dolara wobec innych walut, np. kurs wobec euro wzrósł o 10%. Oznacza to, że główną przyczyną spadku notowań złota było silne umocnienie amerykańskiej waluty.
Jak zmieniała się cena złota wyrażona w innych walutach? Okazuje się, że cena złota wyrażona w euro w pierwszej dekadzie listopada była niższa tylko o około 3% wobec tych z połowy bieżącego roku. Podobnie zmieniła się wycena złota na japońskim jenie. Jeszcze mniejszą stratę ponieśli inwestujący złotówki w ten szlachetny kruszec. Natomiast spore zyski w bieżącym półroczu osiągnęli Rosjanie, bowiem cena złota wyrażona w rublach wzrosła w analizowanym okresie o blisko 20%. Jest po przede wszystkim skutek silnego osłabienia rubla, który od połowy tego roku stracił na wartości 27% wobec dolara. Zysków nie „zjadła” nawet wysoka inflacja, jaka ostatnio nęka Rosjan.

 
Jak widać, porównanie zmian notowań złota w różnych walutach prowadzi do wniosku, że za przecenę złota w ostatnich czterech miesiącach odpowiada w dużej mierze rynek walutowy, gdzie główną rolę odgrywa umacniający się dolar amerykański. Aprecjacja dolara jest efektem wygaszania polityki luzowania ilościowego i poprawy sytuacji w amerykańskiej gospodarce. Negatywnym skutkiem tego trendu będzie wzrost deficytu w handlu zagranicznym Stanów Zjednoczonych. Należy się więc spodziewać działań Fed mających na celu osłabienie rodzimej waluty. W takiej sytuacji należy liczyć się z możliwością wzrostu ceny złota.

Ropa naftowa

W dolarach amerykańskich wyceniane są również surowce na międzynarodowych rynkach. Na przykład cena baryłki ropy naftowej Brent na początku lipca br. wynosiła około 112 dolarów, natomiast w pierwszej dekadzie listopada - 83 dolary. W rezultacie relacja cen złota i ropy naftowej zmieniła się w tym okresie z 12 do 14.  To oznacza, że w połowie roku za jedną uncję złota można było kupić 12 baryłek ropy naftowej a obecnie o 2 więcej.

 Złoto versus ropa naftowa

Pszenica

Strategicznym surowcem jest również pszenica, której notowania na amerykańskiej giełdzie rolnej KCBT  spadły w ciągu ostatnich czterech miesięcy z 257 dolarów do 209 dolarów za tonę, tj. o 19%. W związku z tym, relacja cen złota i pszenicy wzrosła z 5,2 do 5,5. Oznacza to, że w lipcu za uncję złota można było kupić 5,2 tony pszenicy a obecnie 5,5 tony. To niewielka zmiana, lecz pozwoliła na zabezpieczenie pozycji podmiotów sprzedających pszenicę. Mogą one teraz kupić podobną ilość złota, jak w połowie bieżącego roku pomimo, że cena pszenicy znacząco spadła. Do podobnych wniosków prowadzą analizy cen wielu innych surowców, np. miedzi lub ryżu.

Złoto versus pszenica

Jak widać, cena złota wyrażona tylko w jednej walucie – tradycyjnie w dolarze amerykańskim - nie odzwierciedla jego rzeczywistej siły nabywczej. Jest to rezultat zmienności relacji cen pomiędzy poszczególnymi walutami oraz fluktuacji cen towarów, które w dużej mierze zależą od bieżącego kursu dolara, który jest niezmiennie podstawową walutą transakcyjną na rynku międzynarodowym.