Rynek złota po trzech kwartałach 2016

Wzrost cen złota był przyczyną spadku popytu na ten kruszec. Zyskali na tym sprzedający posiadane precjoza w postaci złomu.

Wzrost cen złota spowodował spadek popytu na ten kruszec. Zyskali na tym sprzedający posiadane precjoza w postaci złomu.
Wg raportu opublikowanego przez World Gold Council, w trzecim kwartale bieżącego roku ogólny popyt na złoto był o 10 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniósł 992,8 ton. Był to w dużej mierze efekt wzrostu notowań złota, którego średnia cena w trzecim kwartale br. była o 19 proc. wyższa niż rok wcześniej. Natomiast całkowity popyt na złoto za okres trzech kwartałów br. stanowił 3.315,8 ton i był o 7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Najwięcej złota idzie na wytwarzanie biżuterii. W trzecim kwartale br. jubilerzy na całym świecie zużyli 493,1 ton złota, o 21 proc. mniej niż przed rokiem. Na taki wynik miał istotny wpływ spadek popytu jubilerskiego w Chinach - o 22 proc. tj. do poziomu 141,5 ton a także w Indiach, gdzie w wyrobach jubilerskich kupiono o 28 proc. mniej złota, tj. 154,7 ton. W ciągu pierwszych 9 miesięcy br. na produkcję wyrobów jubilerskich na całym świecie przeznaczono 1.423,6 ton złota - o 18 proc. mniej niż rok wcześniej.
Przemysł zużył w trzecim kwartale br. 82,4 ton złota, czyli podobnie jak przed rokiem. O 5 proc. było niższe zapotrzebowanie na złoto w okresie trzech kwartałów br. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.
W trzecim kwartale br. detaliczny popyt inwestycyjny na złoto w postaci sztabek i monet wyniósł 190,1 ton wobec 295,8 ton rok wcześniej. O 30 proc. spadł poziom inwestycji w złoto w Indiach, gdzie kupiono tylko 40,1 ton kruszcu. Z kolei w Chinach, popyt inwestycyjny spadł o 23 proc. osiągając poziom 41,0 ton. Natomiast w ciągu trzech kwartałów br. inwestorzy na całym świecie zakupili 664,2 ton złota w postaci fizycznej, tj. o 13 proc. mniej niż rok wcześniej.
Trzeci kwartał był kolejnym okresem dużych inwestycji w fundusze ETF. Dodatnie saldo zakupów i sprzedaży tytułów uczestnictwa w tego rodzaju funduszach wyniosło 145,6 ton wobec ujemnego salda 63,4 ton rok wcześniej. W okresie trzech kwartałów br. aktywa funduszy ETF powiększyły się o 725,1 ton złota. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku z depozytów funduszy ETF ubyło 60,8 ton kruszcu.
Razem popyt inwestycyjny w III kwartale br. wyniósł 335,7 ton i był o 44 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i był o 8 proc. wyższy od średniej z ostatnich pięciu lat.
Banki centralne zakupiły w trzecim kwartale br. 81,7 tony złota netto, wobec 168 ton rok wcześniej. Natomiast w okresie trzech kwartałów 2016 roku rezerwy złota w skarbcach narodowych wzrosły o 271,1 ton. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku zakupy netto oficjalnego sektora bankowego wyniosły 407,7 ton.
Kopalnie dostarczyły w trzecim kwartale br. 831,8 ton złota – o 4 proc. mniej niż rok wcześniej. W okresie trzech kwartałów br. dostawy kopalń wyniosły 2.457,9 ton i były o 4 proc. wyższe niż w poprzednim roku. Natomiast ze skupu złomu pochodziło w trzecim kwartale br. 340,9 ton złota - o 30 proc. więcej niż rok wcześniej a w ciągu 9 miesięcy br. ludność sprzedała 1.042,3 ton kruszcu, tj. o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Główną przyczyną wzmożonej wyprzedaży prywatnych kosztowności był wzrost cen złota.
W okresie trzech kwartałów br. całkowita podaż złota wyniosła 3.500,2 ton i była o 8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
O tegorocznym popycie na złoto zadecyduje czwarty kwartał. Popyt konsumencki obejmujący zakupy biżuterii oraz inwestycje może być wyższy niż w poprzednich kwartałach, zarówno ze względu na święto Diwali i okres ślubów w Indiach, jak również zbliżający się okres nowego roku w Chinach. Niewiadomą pozostaje, jaki będzie miał wpływ na rynek złota w średnim i długim terminie wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA.

Opracowano na podstawie Gold Demand Trends Q3 2016 – World Gold Council