Co to są fundusze ETF?

ETF to skrót od Exchange Traded Fund. Jest to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie i można go kupować i sprzedawać jak akcje.

Fundusz zamiast akcji czyli inwestowanie pasywne

Fundusze ETF mają na celu odzwierciedlać wyniki określonego indeksu giełdowego, np. WIG20, S&P 500 czy MSCI World. Oznacza to, że inwestując w fundusz ETF, kupujesz koszyk akcji lub innych instrumentów finansowych, które składają się na dany indeks.

Ale jak dokładnie fundusz ETF replikuje portfel akcji? Istnieją trzy główne metody replikacji:

- Replikacja fizyczna: fundusz ETF kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu referencyjnego w proporcjach odpowiadających ich wagom w indeksie. Na przykład, jeśli indeks składa się z 100 akcji, fundusz ETF kupi 100 akcji w takich samych ilościach i proporcjach jak indeks. Ta metoda jest najprostsza i najbardziej wierna, ale może być kosztowna i trudna do realizacji, zwłaszcza gdy indeks składa się z wielu akcji lub zmienia się często.
- Replikacja optymalizowana: fundusz ETF kupuje tylko część akcji wchodzących w skład indeksu referencyjnego, wybierając te, które mają największy wpływ na jego zachowanie. Na przykład, jeśli indeks składa się z 100 akcji, fundusz ETF może kupić tylko 50 akcji, które mają największą wagę i korelację z indeksem. Ta metoda jest mniej kosztowna i łatwiejsza do realizacji niż replikacja fizyczna, ale może wiązać się z większym błędem śledzenia (tracking error), czyli różnicą między wynikiem funduszu ETF a indeksem referencyjnym.
- Replikacja syntetyczna: fundusz ETF nie kupuje żadnych akcji wchodzących w skład indeksu referencyjnego, lecz zawiera umowę swap z inną instytucją finansową (np. bankiem), która gwarantuje mu wynik równy indeksowi referencyjnemu w zamian za opłatę. Na przykład, jeśli indeks wzrośnie o 10%, instytucja finansowa zapłaci funduszowi ETF 10% wartości umowy swap, a jeśli indeks spadnie o 10%, fundusz ETF zapłaci instytucji finansowej 10% wartości umowy swap. Ta metoda jest najtańsza i najłatwiejsza do realizacji, ale niesie ze sobą ryzyko kontrahenta, czyli ryzyko niewypłacalności lub niewywiązania się z umowy przez instytucję finansową.

Każda metoda replikacji ma swoje zalety i wady, dlatego inwestorzy powinni dokładnie sprawdzić, jaką metodę stosuje dany fundusz ETF i jakie są związane z nią koszty i ryzyka. W ten sposób można wybrać fundusz ETF, który najlepiej odpowiada własnym celom i preferencjom inwestycyjnym.

Zalety funduszy

Fundusze ETF mają wiele zalet dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Po pierwsze, są łatwo dostępne i płynne, ponieważ można je nabywać i zbywać w dowolnym momencie podczas sesji giełdowej. Po drugie, są tanie w zarządzaniu i transakcyjnie, ponieważ mają niskie opłaty za zarządzanie (często poniżej 0,5% rocznie) i nie wymagają pośrednictwa doradców finansowych czy maklerów. Po trzecie, są zdywersyfikowane i transparentne, ponieważ pozwalają na inwestowanie pasywne w szeroki zakres rynków i sektorów oraz ujawniają skład swojego portfela na bieżąco.

Jest też ryzyko

Fundusze ETF nie są jednak pozbawione ryzyka i należy je stosować z rozwagą. Po pierwsze, mogą występować różnice między wynikami funduszu a indeksem bazowym, zwane tracking error. Wynikają one z różnych czynników, takich jak opłaty za zarządzanie, dywidendy, podatki czy zmiany kursów walut. Po drugie, mogą występować różnice między ceną funduszu a jego wartością aktywów netto (NAV), zwane dyskontem lub premią. Wynikają one z popytu i podaży na rynku wtórnym oraz z opóźnień w aktualizacji NAV. Po trzecie, mogą występować ryzyka związane z konstrukcją funduszu, np. ryzyko pożyczkowe (jeśli fundusz pożycza akcje do krótkiej sprzedaży), ryzyko kontrahenta (jeśli fundusz korzysta ze swapów lub innych instrumentów pochodnych) czy ryzyko regulacyjne (jeśli fundusz jest narażony na zmiany przepisów prawnych).

Warto wybrać fundusz ETF

Fundusze ETF są więc ciekawym narzędziem inwestycyjnym, które oferuje wiele możliwości i korzyści dla różnych typów inwestorów. Jednak zanim zdecydujesz się na inwestowanie pasywne jakim są fundusze ETF, musisz dokładnie zapoznać się z ich charakterystyką, zaletami i wadami oraz ryzykiem związanym z nimi. Pamiętaj też, że żadna inwestycja nie jest gwarantowana i możesz stracić część lub całość swojego kapitału.