Inwestowanie pasywne

Inwestycje pasywne to forma inwestowania na giełdzie, która polega na kupowaniu i trzymaniu instrumentów finansowych, które odzwierciedlają wyniki rynkowe. Inwestor pasywny nie próbuje pokonać rynku, lecz go naśladować.

Interesująca alternatywa

Inwestycje pasywne mają wiele zalet w porównaniu z inwestycjami aktywnymi, które wymagają częstych interwencji w skład portfela i ponoszenia wysokich opłat za zarządzanie. Inwestycje pasywne są tańsze, prostsze i często skuteczniejsze. Statystyki pokazują, że większość aktywnych funduszy nie osiąga lepszych wyników niż indeksy giełdowe, które są podstawą inwestycji pasywnych.

Instrumenty pasywne na giełdzie

Inwestycje pasywne nie oznaczają jednak braku wyboru. Istnieje wiele instrumentów finansowych, które realizują strategię pasywną i pozwalają zdywersyfikować portfel. Najpopularniejszymi z nich są fundusze ETF (Exchange Traded Funds), które śledzą wybrane indeksy giełdowe lub sektory rynku. Na przykład:

- SPDR S&P 500 ETF (SPY) - śledzi indeks S&P 500 składający się z 500 największych amerykańskich spółek
- ETFBM20TR - fundusz na Giełdzie Papierów Wartościowych śledzący indeks WIG20TR, który odzwierciedla zmiany cen akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na GPW oraz uwzględnia dywidendy wypłacane przez te spółki
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) - śledzi indeks FTSE Emerging Markets obejmujący akcje z krajów rozwijających się
- SPDR Gold Shares ETF (GLD) - śledzi cenę złota na rynku światowym
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) - śledzi indeks Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond obejmujący obligacje rządowe i korporacyjne z USA

Inne możliwości inwestycyjne

Inne przykłady to nieruchomości, obligacje, złoto, diamenty czy numizmaty. Każdy z tych instrumentów ma swoje cechy i ryzyka, dlatego warto zapoznać się z nimi przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Inwestycje pasywne to doskonała opcja dla początkujących inwestorów, którzy chcą oszczędzać i pomnażać swój kapitał w długim terminie. Nie wymagają one dużego nakładu czasu ani wiedzy, a jednocześnie dają szansę na osiągnięcie satysfakcjonujących stóp zwrotu. Nie interesuje ich analiza techniczna czy fundamentalna lecz długoterminowa strategia oparta na dywersyfikacji i niskich kosztach. Inwestycje pasywne to także sposób na uniknięcie emocjonalnych błędów i zachowania dyscypliny inwestycyjnej.