Obroty na GPW w styczniu 2016

W ciągu roku spadły obroty na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych. Spadła też kapitalizacja notowanych spółek.

Łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku w styczniu 2016 r. wyniosła 14,4 mld zł, co oznacza spadek o 22,8% w porównaniu do stycznia 2015 r. Obroty akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęły w styczniu 2016 r. wartość 14,0 mld zł, czyli o 21,1% mniej niż rok wcześniej. Średnia dzienna liczba transakcji w styczniu 2016 r. wzrosła rok do roku o 13,1% do 74,2 tys., a średnia wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła do 736,6 mln zł, o 16,9% w porównaniu do stycznia 2015 r.

Łączna wartość obrotów na rynku NewConnect w styczniu 2016 r. wyniosła 107,1 mln zł, co oznacza spadek o 22,3% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu wyniosła 5,3 mln zł.

Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w styczniu 2016 r. wyniósł 393,5 tys. szt. wobec 421,8 tys. szt. w styczniu 2015 r., co oznacza spadek rok do roku o 6,7%. Wolumen obrotu kontraktami na akcje w styczniu 2016 r. osiągnął poziom 81,5 tys. szt., o 2,8% niższy niż w styczniu 2015 r.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec stycznia 2016 r. 69,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4% wobec stycznia 2015 r. Wartość obrotów na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 11,2% rok do roku do poziomu 163,0 mln zł.
Łączna wartość obrotów na rynku TBSP w styczniu 2016 r. osiągnęła poziom 35,0 mld zł, co oznacza spadek o 30,4% wobec stycznia 2015 r.
Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w styczniu 2016 r. wyniósł 11,8 TWh wobec 14,3 TWh w analogicznym okresie 2015 r. Wolumen obrotu gazem ziemnym na rynku spot wzrósł ponad trzykrotnie z poziomu 1,0 TWh w styczniu 2015 r. do 3,7 TWh w styczniu 2016 r. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym w styczniu 2016 r. wyniósł 9,3 TWh
w porównaniu do 11,3 TWh przed rokiem (spadek o 17,7%).
Kapitalizacja 433 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec stycznia 2016 r. wyniosła 497,0 mld zł (111,9 mld EUR). Łączna kapitalizacja 487 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec stycznia tego roku 990,4 mld zł (223,0 mld EUR).