Standardy numerów rachunków bankowych

W bankach mających siedzibę w Polsce obowiązują dwa standardy numerów rachunków bankowych: NRB oraz IBAN.

1. Standard NRB (Numer Rachunku Bankowego)

Standard NRB jest stosowany w obrocie krajowym złotowym i walutowym. Jego konstrukcja jest następująca:
NN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX - na dokumentach papierowych
NNRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXX – na dokumentach elektronicznych,
gdzie:
NN - dwucyfrowa liczba kontrolna
RRRR RRRR - numer rozliczeniowy jednostki banku
XXXX XXXX XXXX XXXX - numer rachunku klienta nadany zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku

NRB ma długość 26 znaków, nie zawiera liter, na dokumentach papierowych jest podzielony spacjami, na dokumentach w postaci elektronicznej jest wprowadzany bez spacji (przerw). 

2. Standard IBAN (International Bank Account Number)

Jest to standard rachunku bankowego stosowany przez jednostki banków w Polsce w obrocie zagranicznym i zawiera numer NRB z dodanym na początku wyróżnikiem w postaci identyfikatora kraju - Polski, tzn. PL.
Ma on następującą postać:

PLNN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX - na dokumentach papierowych
PLNNRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXX - na dokumentach elektronicznych

Struktura rachunków bankowych obowiązująca w Polsce jest zgodna z zaleceniami międzynarodowego komitetu ECBS, które dotyczą numeru IBAN.
Standard rachunku IBAN stosuje się w większości krajów europejskich oraz kilku spoza Europy w rozliczeniach transgranicznych.
Czemu służy IBAN ?
Błędne wprowadzenie numeru NRB lub IBAN może skutkować opóźnieniami w realizacji transakcji lub zwrotem pieniędzy na rachunek bankowy, z którego je klient chce wysłać. W przypadku przelewów zagranicznych za wpisanie nieprawidłowego numeru IBAN klient może być obciążony dodatkowymi kosztami, które zostaną pobrane z kwoty przelewu.
Numery IBAN w krajach Europy:
Austria 20 znaków
Belgia 16 znaków
Dania 18 znaków
Finlandia 18 znaków
Francja 27 znaków
Hiszpania 24 znaki
Holandia 18 znaków
Irlandia 22 znaki
Islandia 26 znaków
Luksemburg 20 znaków
Niemcy 22 znaków
Norwegia 15 znaków
Polska 28 znaków
Portugalia 25 znaków
Szwajcaria 21 znaków
Szwecja 24 znaki
Wielka Brytania 22 znaki
Włochy 27 znaków 

Stany Zjednoczone

Uwaga: w Stanach Zjednoczonych rachunki bankowe nie są zgodne ze standardem IBAN. Aby przekazać pieniądze do tamtejszego banku należy wpisać na formularzu:

  • numer wyróżniający bank routing number nadawany przez American Bankers Association (ABA), składający się z 9 cyfr,
  • numer rachunku beneficjenta w jego banku oraz kodu SWIFT, inaczej BIC (Bank Identifier Code),
  • kod SWIFT (BIC),
  • nazwę banku odbiorcy,
  • nazwę i adres odbiorcy pieniędzy,
  • tytuł wpłaty.

Na poleceniu przelewu w polu przeznaczonym na numer rachunku wpisujemy routing number (ABA) a następnie wpisujemy myślnik, po którym wpisujemy numer rachunku bankowego odbiorcy. Liczby i myślnik wpisujemy w jednym ciągu (bez spacji). Należy też obowiązkowo podać kod SWIFT (BIC) i pozostałe informacje.