Najnowsza historia złota

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Spis treści

 

Lata 1999 -2000

 
Odkrycie Ameryki wraz z jej bogatymi złożami metali szlachetnych miało duże znaczenie dla nowożytnej Europy. Statki hiszpańskie, załadowane zarówno złotem, jak i srebrem, przybijały do Sewilli, skąd część kruszców wędrowała do skarbca Króla Hiszpanii, a pozostałe sprzedawano w  innych krajach. Jednak nagły wzrost ilości złota w Hiszpanii przyczynił się, jak na ironię, do poważnych perturbacji w gospodarce tego kraju.  
 
Przyjrzymy się rynkowi złota w latach 1999-2000, kiedy coraz szybciej rosła bańka internetowa.
Kończy się tysiąclecie, nasilają się obawy związane z tą mityczną datą, a także o ciągłość pracy systemów komputerowych. Trwają krwawe walki na Bałkanach, rozpoczyna się interwencja wojsk NATO w Serbii. Prezydentem Rosji zostaje Władimir Putin. Po 22 latach okupacji wojska izraelskie wycofują się z południowego Libanu. W Sydney przeprowadzono Letnie Igrzyska Olimpijskie. Kończą się 55-letnie rządy komunistyczne w Jugosławii. Wybory w USA wygrywa George Bush.

Rok 1999 – średnioroczna cena złota 278 USD/oz

Rosną ceny akcji na giełdach, prym wiodą spółki funkcjonujące w sferze nowoczesnych technologii (bańka internetowa), drożeje ropa. W kolejnych miesiącach wzrasta inflacja w Stanach Zjednoczonych. W maju Wielka Brytania informuje o zamiarze sprzedaży 415 ton złota. Cena kruszcu spada i w lipcu osiąga najniższy od 20 lat poziom – 253 dolary za uncję trojańską.
We wrześniu zostaje podpisana umowa między bankami centralnymi (Central Bank Gold Agreement, „CBGA”), w której określono limity wyprzedaży złotych rezerw do 400 ton każdego roku, które będą obowiązywać w ciągu kolejnych pięciu lat. Cena złota dynamicznie wzrasta i w październiku osiąga na krótko szczyt 325 dolarów, co oznacza wzrost o 24 proc.
Z drugiej strony nasilają się operacje pożyczek złota, o czym świadczy wzrost rat leasingowych dla tego kruszcu. Spekulanci grający na spadek cen złota pożyczają je w celu odsprzedaży na rynku, co zwiększa podaż. Cena złota spada i jeszcze w tym samym miesiącu znajdzie się poniżej 300 dolarów. Na koniec roku złoto jest notowane po 288 dolarów za uncję.

Rok 2000 – średnioroczna cena złota 279 USD/oz

W lutym cena złota wzrosła raptownie do 312 dolarów po ogłoszeniu przez dwóch znaczących producentów złota, że nie będą oni zawierać dodatkowych transakcji hedgingowych, które polegają na zajęciu krótkiej pozycji w kontraktach terminowych, które wyzwalają presję na spadek ceny aktywa bazowego kontraktu. Taka informacja była więc korzystna dla złota.
Rajd cenowy w górę trwał krótko i już w kwietniu, na wieść o planowanej sprzedaży złota przez bank centralny Holandii, notowania złota spadły do poziomu 275 dolarów.
W połowie roku drastycznie obniżyło się tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Gospodarka tego kraju wchodzi w recesję. Jednocześnie pęka bańka spekulacyjna na akcjach spółek nowoczesnych technologii. Indeksy giełdowe szybko spadają, co oznacza krach giełdowy.
Złoto pozostawało do końca roku pod presją silnego dolara. W rezultacie rok zamknął się na poziomie 275 dolarów za uncję.