Zadłużenie rządowe w sierpniu 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Szybko wzrasta zadłużenie Skarbu Państwa. Pozyskane środki służą głównie finansowaniu potrzeb pożyczkowych. Niewiele pomogło przejęcie naszych pieniędzy z OFE. Wkrótce wrócimy do stanu sprzed reformy.

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec lipca 2014 roku wyniosło 751,3 mld zł i było wyższe o 1,13 mld zł (0,2%) niż miesiąc wcześniej. Wzrost zadłużenia jest skutkiem finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (2,7 mld zł), zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (-2,0 mld zł) oraz różnic kursowych (1,2 mld zł).
W porównaniu z końcem 2013 roku w lipcu br. zadłużenie rządowe jest niższe o 86,7 mld zł (10,3%). Jest to efekt reformy systemu emerytalnego i umorzenia obligacji skarbowych w lutym.
Po pominięciu efektu umorzenia skarbowych papierów wartościowych zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło od początku 2014 r. o 43,5 mld zł (5,2%), co wynikało głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (34,4 mld zł), zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (4,1 mld zł) i różnic kursowych (3,2 mld zł).