Obroty handlowe - luty 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Ten rok jest znacząco lepszy od poprzedniego dla polskiej wymiany handlowej z zagranicą. Za pierwsze dwa miesiące odnotowano dodatnie saldo obrotów handlowych.

W okresie styczeń-luty 2014 roku ogólny eksport Polski wyrażony w cenach bieżących wyniósł 105,5 mld PLN i był wyższy o 4,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Stanowi to kwotę równoważną 34,5 mld USD lub 25,3 mld EUR. Zatem eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wzrósł o 6,2% a w euro wzrósł o 3,5%.
Udział krajów rozwiniętych w imporcie ogółem wyniósł 84,2%, natomiast Unii Europejskiej 76,8% a strefy euro 53,5%.
Import za pierwsze dwa miesiące br. wyrażony w cenach bieżących osiągnął 105,4 mld PLN i był o 3,3% wyższy niż rok wcześniej. Stanowi to równowartość 34,5 mld USD (wzrost o 4,6%) lub 25,3 mld EUR (wzrost o 1,8%).
W efekcie odnotowano dodatnie saldo obrotów handlowych w wysokości 126,5 mln PLN (46,4 mln USD lub 31,3 mln EUR). W analogicznym okresie ubiegłego roku saldo było ujemne i stanowiło 1460 mln PLN.
Udział krajów rozwiniętych w imporcie ogółem wyniósł 63,5%, natomiast Unii Europejskiej 57,4% a strefy euro 45,0%.
Nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 22,0 mld PLN przyniosły obroty handlowe z krajami rozwiniętymi. W obrotach handlowych z krajami Unii Europejskiej odnotowano dodatnie saldo 20,5 mld PLN (7,2 mld USD lub 5,3 mld EUR). Handel z krajami strefy euro przyniósł nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 9,0 mld PLN (2,9 mld USD lub 2,1 mld EUR).
Ujemne salda w obrotach handlowych odnotowano w transakcjach z krajami rozwijającymi się i wyniosły one łącznie 14,5 mld PLN (4,7 mld USD lub 3,5 mld EUR) a z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – 7,4 mld PLN (2,4 mld USD lub 1,8 mld EUR).
Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych Polski stanowiły w pierwszych dwóch miesiącach tego roku 65,4% eksportu i 67,8 % importu ogółem.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu są: Niemcy, Wielka Brytania, Republika Czeska, Francja, Włochy, Rosja, Niderlandy, Szwecja, Węgry, Słowacja. Udział polskiego eksportu do Niemiec stanowi 25,7% eksportu ogółem.
Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Rosja, Chiny, Włochy, Francja, Niderlandy, Republika Czeska, Wielka Brytania, Belgia, Stany Zjednoczone. Największy udział w polskim imporcie mają Niemcy i wynosi on 21,4%. Druga jest Rosja z udziałem 13,0%.