Polska 10 lat w Unii Europejskiej

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Polska jest już dziesięć lat w Unii Europejskiej. Był to okres wielkich zmian gospodarczych i społecznych.

W ciągu 10 lat członkostwa w Unii polski PKB wzrósł o 49% osiągając w 2013 roku poziom 1635,7 mld PLN. W przeliczeniu na mieszkańca PKB stanowił 10 lat temu 48,8% średniej Unii Europejskiej. Natomiast w 2013 roku wskaźnik ten wyniósł 68%. Głównym czynnikiem rozwoju okazały się były fundusze europejskie. Dzięki nim tempo wzrostu gospodarczego było co roku o 0,7 punktu procentowego wyższe. Drugim ważnym czynnikiem był napływ kapitału zagranicznego. Od 2004 r. skumulowana wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski przekroczyła 400 mld PLN. Powstały dwa miliony nowych miejsc pracy.
Dzięki swobodnemu przepływowi towarów polskie przedsiębiorstwa osiągnęły wielki sukces, eksportując do UE towary o wartości 3,5 bln PLN. Nadwyżka handlowa w obrocie towarowym z krajami UE za okres 10 lat wyniosła 100 mld PLN.
Dzięki możliwościom, jakie daje swoboda świadczenia usług w UE, polskie firmy rocznie delegowały za granicę około 230 tys. pracowników. Dochody z eksportu usług do krajów UE wyniosły 550 mld PLN a dodatnie saldo wyniosło w sumie ponad 37 mld PLN. Fundusze unijne miały istotny wpływ na przyspieszenie tempa modernizacji kraju. W latach 2004–2013 łączne nakłady na inwestycje wzrosły o 75%. Polscy rolnicy otrzymali z budżetu UE 53,7 mld PLN dopłat bezpośrednich. Dzięki wejściu Polski do UE Polacy uzyskali dostęp do rynków pracy innych państw członkowskich.
W I kwartale 2014 roku PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5%. Natomiast PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
W kwietniu 2014 roku wskaźnik HSBC PMI® Polskiego Sektora Przemysłowego spadł z 54,0 pkt. do 52,0 pkt. - podał HSBC  na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Markit. Jest to najniższy poziom wskaźnika od lipca 2013. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wartość PMI był wolniejszy w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost nowych zamówień. Słabszy wzrost nowych zamówień doprowadził do mniejszego wzrostu wielkości produkcji w sektorze przemysłowym. Trzeci już miesiąc spadły koszty produkcji a ceny wyrobów gotowych odnotowały spadek siedemnasty miesiąc z rzędu.
W pierwszym kwartale znacząco poprawiła się sytuacja na rynku pracy – wzrosło zatrudnienie, stopa bezrobocia spadła o 1 punkt procentowy.
Kryzys za wschodnia granicą negatywnie odbija się na sytuacji polskich producentów i eksporterów.
Rada Polityki Pieniężnej NBP pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Od lipca 2013 roku podstawowa stopa procentowa wynosi 2,5%.