Nie ma bezpieczngo miejsca

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Inwestorzy, którzy szybko wycofają się z przegrzanych rynków aktywów, zanim te upadną, muszą zastanowić się, co zrobić ze swoimi pieniędzmi.

W tym przypadku należy dokładnie ocenić ryzyko kontrahenta. Obligacje skarbowe są oczywiście obarczone wysokim ryzykiem, ponieważ w końcu  ani kapitał, ani odsetki nie zostaną wypłacone. System bankowy niesie z sobą ogromne ryzyko. Z dźwignią 10 - 50 banki nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec deponentów i klientów. W ten sposób ludzie stracą pieniądze z powodu niewypłacalności systemu bankowego.

Jeśli rządy spróbują ponownie uratować system finansowy, prawdopodobnie tym razem się nie uda. Globalny dług podwoił się od czasu ostatniego kryzysu finansowego. A wydrukowane pieniądze będą warte mniej niż drukowany papier lub energia elektryczna potrzebna do stworzenia pieniądza elektronicznego. Tak więc wszelkie świeże pieniądze wytworzone przez rządy po prostu osłabią walutę do zera.

Jedynie wartość utrzyma złoto i srebro, które przetrwały wiele zawieruch wojennych i kryzysów.