Ceny w styczniu 2016

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Styczeń był dziewiętnastym z kolei miesiącem deflacji w Polsce. Ceny utrzymywały się na poziomie niższym niż w poprzednim miesiącu i rok wcześniej.

W styczniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były niższe o 0,4% niż w miesiącu poprzedzającym oraz o 0,7% niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były wyższe o 1,0% wobec poprzedniego miesiąca. Podrożały warzywa, owoce, mięso drobiowe, mąka, cukier, oleje i tłuszcze, ryby i owoce morza, jaja oraz ryż. Odnotowano też wzrost cen napojów bezalkoholowych, w szczególności soków owocowych, kakao i czekolady w proszku oraz wód mineralnych lub źródlanych a także napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Nieznacznie spadły wobec grudnia ceny serów i twarogów, wędlin oraz makaronów.
W styczniu br. nastąpił spadek cen odzieży i obuwia (o 3,5%) w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Jednocześnie ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem były niższe o 0,4%. Nieznacznie potaniał opał lecz podrożała energia cieplna. Obniżono ceny za towary i usługi w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego.
W styczniu br. spadły o 1,9% opłaty związane z ochroną zdrowia. Potaniały wyroby farmaceutyczne. Jednak wzrosły opłaty za usługi lekarskie, stomatologiczne oraz szpitalne i sanatoryjne.
Styczniowe ceny towarów i usług związanych z transportem były o 4,2% niższe niż miesiącu poprzedzającym. Obniżono ceny usług transportowych oraz paliw do prywatnych środków transportu. Wzrosły natomiast ceny samochodów osobowych.
W styczniu br. wzrosły opłaty za usługi telekomunikacyjne, przy czym potaniał sprzęt telekomunikacyjny.
Jednocześnie wzrosły ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą. Podrożały m.in. usługi związane z kulturą oraz turystyką zorganizowaną, książki, gazety i czasopisma.
Styczniowe opłaty dotyczące edukacji oraz ceny w restauracjach i hotelach pozostały na poziomie notowanym w miesiącu poprzedzającym.
Spośród innych towarów i usług, więcej niż w poprzednim miesiącu należało zapłacić za opiekę społeczną. Wzrosły ceny ubezpieczeń oraz usług fryzjerskich, kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Niższe były natomiast ceny artykułów do higieny osobistej i kosmetyki.