Ubankowienie Polaków

Poziom ubankowienia polskiej gospodarki i społeczeństwa jest nadal niski, co ma wpływ na poziom cen usług bankowych. Stąd przed sektorem bankowym istnieje jeszcze duży potencjał wzrostowy i szanse rozwoju.

Jak podał NBP, tylko 77 proc. Polaków ma konto osobiste zwykłe lub oszczędnościowe. Najniższy odsetek ludzi z takim rachunkiem jest wśród osób posiadających wykształcenie podstawowe i zawodowe i oraz wśród bezrobotnych, studentów i uczniów. Niski odsetek kont osobistych jest też na polskiej wsi. Najwięcej rachunków posiadają ludzie z wyższym wykształceniem. Zatem usługi bankowe stanowią jeszcze dla wielu nieznaną dziedzinę wiedzy.

W ciągu 9 lat wskaźnik liczby rachunków bankowych na mieszkańca wzrósł dwukrotnie. Znajdujemy się jednak o jedną trzecią poniżej średniej w krajów Unii Europejskiej. Jeżeli tendencja zwyżkowa utrzyma się w liczba rachunków w krajach Wspólnoty nie przyrośnie to dogonimy Europę w tym względzie w 2015 roku.
Rośnie liczba rachunków bankowości elektronicznej - na koniec 2010 r.  rachunek internetowy posiadało  ponad 10,1 mln klientów polskich banków, w tym 9,1 mln to klienci indywidualni..
Polacy są stosunkowo mało zadłużeni z tytułu kredytów hipotecznych, które stanowią 19 proc. PKB. Najbardziej zadłużeni w UE są Duńczycy, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne wartości 116 PKB.
Rozwój usług bankowych w Polsce przebiega zgodnie z modelem rozwoju przemysłowego, w którym wraz z osiąganiem dojrzałości rynku ceny usług zmniejszają się, natomiast rosną wymagania klientów. W ostatnich latach polski sektor bankowy wszedł na drogę ekspansji i zamykania luk w stosunku do bardziej rozwiniętych rynków w Europie i świecie. Nadchodzą więc dobre lata dla tej branży, która zbudowała już sobie mocną pozycję w naszym kraju. Dla niektórych banków Polska to dogodne miejsce dla rozpoczęcia ekspansji do krajów Wschodu. Należy więc liczyć się z dalszym wzrostem dochodów w tej branży oraz zatrudnienia i zarobków.
Biznes bankowy może być bardzo intratny lecz jest zawsze niezwykle ryzykowny. Wynika to z jego wielkiej wrażliwości na wahania koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie, co oddziałuje na sytuację finansową przedsiębiorstw i ludności, kursy walut, stopy procentowe, ceny i rentowności papierów wartościowych, ceny nieruchomości czy inflację. Niekorzystna zmiana któregokolwiek z czynników może przyczynić się do pogorszenia stanu portfela kredytowego, spadku depozytów, poniesienia strat na różnicach kursowych, zmniejszenia wartości zabezpieczeń i odpływu klientów. Stąd bankowość wymaga się ogromnego profesjonalizmu osób, którzy chcą związać z nią swą karierę zawodową.