BLIK

BLIK jest polskim systemem płatności mobilnych. Pozwala on na raelizację płatności w placówkach handlowych i w Internecie oraz wypłacanie gotówki w bankomatach przy pomocy smartfonu.

Płatności mobilne są realizowane przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o., który zarządza systemem BLIK. Obsługę operacyjną prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Aby korzystać z usługi należy posiadać smartfon z zainstalowaną aplikacją mobilną banku.
W systemie płatności mobilnych BLIK są wykorzystywane sześciocyfrowe jednorazowe kody, które są generowane każdorazowo przez aplikację mobilną banku. Ze względów bezpieczeństwa kod BLIK jest ważny jedynie przez 2 minuty. Należy go więc wygenerować bezpośrednio przed dokonaniem płatności lub wypłatą gotówki z bankomatu. Jeżeli nie zdążymy zapłacić to można wygenerować kolejny kod. W zależności od kwoty transakcji dla potwierdzania płatności klient musi podać PIN na swoim smartfonie. Taka procedura zapewnia bezpieczeństwo transakcji i ochronę konta klienta.
Transakcja w systemie płatności mobilnych BLIK jest realizowana między klientem a akceptantem, tj. placówką handlową lub usługową, obsługiwaną przez agenta rozliczeniowego.
Po wprowadzeniu przez klienta kodu BLIK jest on automatycznie przekazywany do autoryzacji przez akceptanta za pośrednictwem agenta rozliczeniowego do Polskiego Standardu Płatności, który dokonuje jego weryfikacji, identyfikuje bank a następnie przekazuje do autoryzacji tego banku. Ten po przeprowadzeniu autoryzacji przekazuje odpowiedź do Polskiego Standardu Płatności, który za pośrednictwem agenta rozliczeniowego przekazuje ją do akceptanta. Operacja zajmuje kilka sekund, dzięki czemu transakcja jest realizowana szybko i sprawnie - trwa nie dłużej niż przy płatność kartą bankową. W tym przypadku nie jest ona potrzebna, więc można udać się na zakupy pozostawiając portfel w domu. Wystarczy zabrać ze sobą smartfon z aplikacją BLIK.
Wykorzystując to udogodnienie można wspomóc finansowo inną osobę znajdującą się w dowolnym miejscu w kraju, na przykład dziecko, które wyjechało na wakacje i zabrakło mu pieniędzy. Wystarczy tylko wygenerować w aplikacji mobilnej kod BLIK i przekazać go potrzebującemu np. poprzez sms lub telefon. Odbiorca kodu wpisuje go w bankomacie i potrzebną mu kwotę. Do sfinalizowania operacji wypłaty wymagana jest akceptacja nadającego, którą on dokonuje na swoim smartfonie.
Często dokonujemy zakupów w tych samych sklepach. Aby usprawnić płatności wystarczy zapisać w aplikacji taki sklep a wówczas płatności można dokonywać metodą One Click, która nie wymaga każdorazowego wpisywania kodu BLIK. To ogromne udogodnienie dla osób, które często kupują w Internecie.
Polski Standard Płatności oferuje też usługę płatności P2P (peer-to-peer), która pozwala przesyłać natychmiastowo pieniądze do innej osoby na jej telefon komórkowy bez konieczności posiadania jej numeru rachunku bankowego.
Mobilnie można też realizować płatności w niektórych placówkach handlowych bez używania terminala mPOS. Wystarczy, że sprzedawca aktywował aplikację do przyjmowania płatności w swoim smartfonie - usługa mPOS BLIK.
Wartą uwagi funkcjonalnością BLIK jest możliwość generowania czeków. Każdy czek jest reprezentowany przez 9-cyfrowy numer, który może być wykorzystany samodzielnie lub przekazany innej osobie. Wystawca czeku ustala kwotę, termin ważności (od 15 min do 72 godzin) oraz hasło. Odbiorca czeku nie musi posiadać konta bankowego, karty bankowej, aplikacji mobilnej ani dostępu do Internetu. Posiadając unikalny numer czeku i hasło może on zapłacić za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych lub wypłacić pieniądze z bankomatu a niewykorzystana kwota zostanie zwrócona na konto wystawcy czeku.
Należy też pamiętać o bezpieczeństwie. Jeśli czek jest przekazywany innej osobie, należy numer czeku i hasło przekazać dwoma niezależnymi kanałami, np. numer czeku podać smsem a hasło przekazać ustnie.

Przedstawione powyżej funkcjonalności pokazują, jak polska technologia BLIK dała możliwość realizacji zakupów, wypłat i transferów pieniędzy wygodnie, szybko, tanio i bezpiecznie. Wprowadzona w 2015 roku cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów i banków.