Obroty na rynkach Grupy GPW – czerwiec 2015 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

KOMUNIKAT O OBROTACH NA RYNKACH GRUPY GPW SA

• Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła 16,2 mld zł w czerwcu 2015 r., co oznacza wzrost o 0,8% w porównaniu do czerwca 2014 r.
• Łączna wartość obrotów na Głównym Rynku w I półroczu 2015 r. wyniosła 113,9 mld zł, a na NewConnect 897,4 mln zł
• Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec czerwca 2015 r. 67,0 mld zł, co oznacza wzrost o 1,2% rdr
• Łączny wolumen obrotu na rynku energii elektrycznej w czerwcu 2015 r. wyniósł 12,4 TWh, co oznacza spadek o 26,3% rdr
• Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia w czerwcu 2015 r. wzrósł o 53,9% rdr do poziomu 3,4 TWh
• Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2015 r. osiągnął poziom 7,1 TWh

W czerwcu 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wzrosła o 0,8% rdr i wyniosła 16,2 mld zł. W tym samym miesiącu średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń spadła o 4,0% rdr do poziomu 772,8 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji wzrosła o 15,6%, do 61,8 tys. szt. W pierwszym półroczu 2015 r. łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku wyniosła 113,9 mld zł, co oznacza spadek o 3,2% wobec 2014 r.

Łączna wartość obrotów na rynku NewConnect w czerwcu 2015 r. wyniosła 97,1 mln zł, co oznacza wzrost o 3,5% rdr. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła w czerwcu 2015 r. o 43,1% rdr do poziomu 95,6 mln zł. W całym pierwszym półroczu 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 61,3% rdr do 839,3 mln zł.
Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w czerwcu 2015 r. wyniósł 488,0 tys. szt. 20 czerwca 2014 r. był ostatnim dniem notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł. Od 23 czerwca 2014 r. w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeks WIG20 tylko z mnożnikiem 20 zł. W celu uzyskania w pełni porównywalnych danych, historyczny wolumen kontraktów na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł (sprzed 23 czerwca 2014 r.) został podzielony przez dwa w załączonej do komunikatu tabeli w pozycji dotyczącej kontraktów indeksowych. Uwzględniając korektę, wolumen obrotu kontraktami na indeksy w czerwcu 2015 r. wzrósł o 19,9% wobec czerwca 2014 r.
Wolumen obrotu pozostałymi kontraktami terminowymi (akcje, waluty, stopy procentowe) osiągnął w czerwcu 2015 r. poziom 332,6 tys. szt., czyli o 7,2% więcej niż w analogicznym miesiącu 2014 r.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec czerwca 2015 r. 67,0 mld zł, co oznacza wzrost o 1,2% rdr.
Łączna wartość obrotów na rynku TBSP w czerwcu 2015 r. spadła o 32,2% w stosunku do czerwca 2014 r., do 50,9 mld zł.

Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku transakcji terminowych w czerwcu 2015 r. wyniósł 10,6 TWh, co oznacza spadek o 29,3% rdr. W przypadku transakcji na rynku spot, w tym samym okresie odnotowano nieznaczny spadek wolumenu obrotu - o 0,4% rdr do poziomu 1,7 TWh. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną w pierwszym półroczu 2015 r. wyniósł 89,6 TWh, co oznacza wzrost o 5,4% w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia w czerwcu 2015 r. wzrósł o 53,9% rdr, do poziomu 3,4 TWh.
Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2015 r. wyniósł 7,1 TWh wobec 2,3 TWh w czerwcu 2014 r.

W czerwcu 2015 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o jedną więcej niż rok wcześniej.
W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

Kapitalizacja 422 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 605,2 mld zł (144,3 mld EUR). Na koniec czerwca 2014 r. kapitalizacja wyniosła 607,2 mld zł (145,9 mld EUR).
Łączna kapitalizacja 474 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec czerwca tego roku 1 287,7 mld zł (307,0 mld EUR). Łączna kapitalizacja na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 905,6 mld zł (217,6 mld EUR).
W czerwcu 2015 r. na GR GPW zadebiutowały spółki Atal i Braster. Łączna wartość ofert debiutujących w czerwcu spółek wyniosła 182 mln zł.
Na rynku NewConnect w czerwca 2015 r. zadebiutowały spółki Cenospheres Trade & Engineering oraz Infra. Łączna wartość ofert w tym okresie wyniosła 3,9 mln zł.
Na rynku Catalyst po raz pierwszy obligacje wyemitowały Capital Service oraz Chemoservis. Łączna wartość emisji wyniosła 17,9 mln zł.