Ulga podatkowa za internet

Tax Care włącz . Opublikowano w Poradniki

Ulga podatkowa na internet budzi od lat wiele kontrowersji i nieporozumień. Urzędy Skarbowe interpretują prawo, jak im się podoba i wiedzą, że mogą zrobić z podatnikiem, co zechcą. A czynią to, bowiem w Polsce obywatel jest traktowany przez państwo przedmiotowo a nie podmiotowo. Bałagan prawny trwa i nikomu nie zależy aby problem definitywnie rozwiązać. Niektóre wątpliwości w tym zakresie wyjaśniają specjaliści z firmy Tax Care.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zamieścił dzisiaj na swojej stronie internetowej informację na temat  możliwości odliczenia ulgi internetowej z tzw. ekofaktur. Potwierdzono w nim to, że tzw. ekofaktury nie stanowią podstawy do odliczenia ulgi.
W komunikacie podkreślono, że z ulgi mogą skorzystać wyłącznie Ci podatnicy, którzy posiadają fakturę w rozumieniu przepisów ustawy  podatku od towarów i usług. W świetle tej ustawy faktura VAT może być wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej. Ci podatnicy, którzy posiadają fakturę papierową bez problemu odliczą ulgę w zeznaniu rocznym. Kłopot mogą mieć jednak ci, którzy zgodzili się na otrzymywanie elektronicznego obrazu  faktury (tzw. EOF - elektroniczny obraz faktury w formacie PDF) na podany adres e-mail lub udostępnianie obrazu faktury na stronie internetowej operatora. Praktykę taką stosują często operatorzy komórkowi.  
Elektroniczny obraz faktury czy też tzw. ekofaktura  nie jest jednak fakturą elektroniczną w rozumieniu przepisów o VAT ponieważ jej autentyczność pochodzenia i integralność treści nie jest zachowana przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub  elektronicznego systemu wymiany danych EDI. Jeśli więc podatnicy chcą skorzystać z ulgi internetowej a dysponują wyłącznie ekofakturami lub elektronicznym obrazem faktury, powinni wnioskować do operatora o przesłanie faktur papierowych. Zgodnie z komunikatem UKE, na żądanie klienta operator ma obowiązek wystawienia odpowiedników EOF w formie faktur papierowych.
Praktyka sądów inna
Tax Care już tydzień temu informował o tym problemie w materiale z 23 marca „Masz złą fakturę za internet, nie skorzystasz z ulgi”. Warto jednocześnie zwrócić uwagę że stanowisko UKE  w zakresie wykorzystania twz. ekofaktur przy odliczaniu ulgi internetowej za 2010r. jest zbieżne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów.  Tymczasem praktyka sądów jest inna. W orzeczeniu z 20 maja 2010r. (sygn. akt I FSK 1444/09) NSA potwierdził, iż faktura przesyłana w formie elektronicznej (lecz bez podpisu elektronicznego), która jest następnie drukowana przez odbiorcę powinna być traktowana tak, jak faktura wystawiona w tradycyjnej papierowej formie. Niestety orzecznictwo nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa więc powoływanie się podatnika przed organami podatkowymi na ten wyrok może nie mieć znaczenia w kontekście możliwości skorzystania z ulgi. Pocieszające dla podatników mających problem z fakturami może być to, że odliczenie ulgi internetowej w zeznaniu za 2011r. nie będzie już uwarunkowane posiadaniem faktury.

tax_care.JPGJoanna Szlęzak-Matusewicz
Kierownik Zespołu Analiz Podatkowych Tax Care