Rynek finansowy

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Rynek finansowy jest miejscem, gdzie są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Dzięki niemu zwiększa się efektywność wykorzystania zasobów w gospodarce.

Terminowa giełda towarowa

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Terminowe giełdy towarowe funkcjonują na rozwiniętych rynkach już dwieście lat. Odgrywają one ważną rolę w kształtowaniu cen i płynności rynku towarowego.

Rynek finansowy

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Na rynku finasnowym zawierane są transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału. Odgrywa on ważną rolę w gospodarce i społeczeństwie.

Hallmark

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Oznaczanie zawartości złota w wyrobach, czyli cechowanie było w Europie najwcześniejszą formą ochrony konsumentów i sięga epoki Średniowiecza.

Kontrakty terminowe

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Kontrakty terminowe stanowią istotny element rynku finansowego. Są to jednak instrumenty obarczone wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Rynek kapitałowy

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, gdzie zawierane są transakcje na instrumentach finansowych o okresie zapadalności powyżej jednego roku.

Szkoda czasu

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Oszczędzanie jest istotnym elementem sztuki racjonalnego planowania przyszłości. Czas jest sprzymierzeńcem oszczędzających a nie sprzyja tym, którzy zwlekają z gromadzeniem kapitału na przyszłość.

Londyńskie centrum zota

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Pomimo, że największe obroty złotem mają miejsce w dalekiej Azji, to Londyn jest dalej globalnym centrum tego kruszcu. Tutaj ustala się ceny, które stanowią bazę dla inwestycji.

Powiązane artykuły