Rynek NewConnect ma już 5 lat
W ostatni dzień sierpnia minęło pięć lat działalności rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Był to okres dynamicznego rozwoju, obecnie jest tam notowanych ponad 400 innowacyjnych spółek.

Rozwój rynku NewConnect funkcjonującego w formule alternatywnego systemu obrotu jest imponujący. Dzięki niemu dostep do kapitału uzyskało kilkaset inowacyjnych przedsiębiorstw, z których wiele znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Poniżej komunikat prasowy GPW.

·    NewConnect jednym z liderów wśród europejskich rynków alternatywnych pod względem liczby notowanych spółek i dynamiki rozwoju
·    Wzrost aktywności zagranicznych inwestorów
·    413 notowanych spółek, w tym 7 zagranicznych
·    17 przejść na Główny Rynek GPW
·    Ponad 2,5 mld zł kapitału pozyskanego przez firmy w ramach IPO i SPO

Po pięciu latach od rozpoczęcia działalności NewConnect, na alternatywnym rynku akcji GPW notowanych jest już 413 spółek, w tym 406 z Polski (najwięcej z nich zarejestrowanych jest w województwie mazowieckim, dolnośląskim oraz śląskim) oraz siedem spółek z zagranicy (z czterech krajów).
 
nc1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Dane GPW

Przekrój sektorowy reprezentowany przez notowane na rynku NewConnect spółki obejmuje wszystkie najważniejsze obszary działalności gospodarczej: branżę handlową (67 firm), usługi inne (51 firm) oraz informatykę (38 firm). Znaczący udział mają także przedsiębiorstwa z sektorów: media, usługi finansowe, budownictwo i technologie.

nc2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Dane GPW

Notowane na NewConnect spółki pozyskały w IPO łącznie ponad 1,49 mld zł, z czego ponad 1,31 mld zł stanowi kapitał pozyskany w wyniku przeprowadzenia nowych emisji. Razem z SPO kwota pozyskanego przez spółki kapitału wyniosła ponad 2,5 mld zł. Średnia wartość oferty spółki debiutującej na NewConnect kształtuje się na poziomie ok. 3,57 mln zł. (przy średnim koszcie emisji 4,93 proc.). Alternatywny rynek akcji GPW jest przy tym realnym źródłem zasilającym Główny Rynek w emitentów – już 17 spółek przeniosło tam swoje notowania.

„Utworzyliśmy NewConnect z myślą o nowatorskich, dynamicznych firmach, którym zastrzyk kapitału da szansę wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności. Otworzyliśmy małym i średnim przedsiębiorstwom drogę na rynek publiczny, umożliwiając im pozyskanie kapitału w sposób skuteczny i transparentny. Niezależnie od wszystkich mniejszych, lub większych problemów, jakie pojawiały się na tym rynku, NewConnect okazał się sukcesem, a jego utworzenie jednym z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku kapitałowych w minionym dwudziestoleciu. Jednak nie uważamy go za dzieło skończone i będziemy kontynuować naszą pracę nad jego rozwojem” – powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes GPW.

Oprócz 413 notowanych spółek, z alternatywnym rynkiem akcji związanych jest 90 firm świadczących usługi Autoryzowanych Doradców, 35 członków rynku oraz ponad 50 dystrybutorów informacji oraz dystrybutorów raportów spółek notowanych na alternatywnym rynku akcji.  

W ciągu pięciu lat swojego funkcjonowania NewConnect stał się drugim, wśród europejskich rynków alternatywnych, pod względem liczby notowanych spółek. Co więcej, jak wynika z najnowszego, kwartalnego raportu IPO Watch Europe w drugim kwartale 2012 r. warszawski parkiet, na którym przeprowadzono 33 ofert publicznych, po raz kolejny był pierwszym rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów. 28 z nich odbyło się właśnie na rynku NewConnect (o siedem więcej niż w poprzednim kwartale). Będąc najdynamiczniej rozwijającym rynkiem alternatywnym w Europie NewConnect jest już nie tylko rozpoznawany w świecie, ale staje się także inspiracją dla innych dużych giełd do tworzenia podobnych platform obrotu.

nc3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Dane FESE, stan na lipiec 2012 r. z wyjątkiem danych dla LSE Group (London, Milan), dla których dane aktualne są na czerwiec 2012 r.

Renoma utworzonego przez GPW rynku szybko dotarła poza granice Polski, przyciągając coraz większą uwagę nie tylko zagranicznych emitentów, ale również pośredników i firm doradczych. Obecnie z NewConnect związanych jest czterech zagranicznych członków rynku i dwóch Autoryzowanych Doradców. Na NewConnect rośnie również aktywność zagranicznych inwestorów - ich udział w obrotach wyniósł w I półroczu br. 12% (w porównaniu z 3% w poprzednim półroczu), co jest rekordem w dotychczasowej historii tego rynku.

nc4.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe dane statystyczne dot. pięciolecia funkcjonowania NewConnect:

 Źródło: Dane GPW; IPO - oferta publiczna, pp – oferta prywatna
* stan na 30 sierpnia 2012 r. (z wyjątkiem „Kapitalizacji rynku” – stan na 28 sierpnia 2012 r. i „Całkowitej wartości ofert wtórnych – stan na 31 lipca 2012 r.);
** 21 migracji z rynku NewConnect