Podsumowanie rynku srebra w 2014

W zeszłym roku światowa produkcja srebra osiągnęła poziom 27.293 tony, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z 2013 rokiem.

Podaż srebra

Produkcja srebra wzrosła przede wszystkim dzięki uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych w Południowej Ameryce. Spadł natomiast skup srebrnego złomu - o 12,5% i wyniósł 5.243 tony. Jest to efekt przeceny srebra. Ludzie niechętnie pozbywali się srebrnych kosztowności. W wyniku likwidacji transakcji zabezpieczających (de-hedging) na rynku pojawiło się dodatkowo 491 ton srebra. W efekcie całkowita podaż srebra wyniosła około 33.027 ton i była o 6% wyższa niż rok wcześniej.
Największym producentem srebra na świecie w ubiegłym roku był koncern KGHM Polska Miedź SA, dostarczając 1.256 ton srebra, czyli o 7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Stanowi to 37% europejskiej produkcji srebra. Najwięcej srebra wyprodukowano w Meksyku – 6 tys. ton. Polska znajduje się w tym rankingu na ósmym miejscu.
Jednostkowe koszty produkcji srebra wyniosły w 2014 roku 7,74 USD za uncję i były o 16% niższe niż rok wcześniej. Natomiast średnioroczna cena rynkowa ukształtowała się na poziomie 19 USD, o 1/5 niżej niż w roku poprzedzającym.

Popyt na srebro

Całkowity popyt na srebro spadł w ubiegłym roku o 4% i wyniósł 33.179 ton, co było skutkiem zmniejszenia popytu inwestycyjnego.
Dwie największe kategorie popytu tworzą przemysł oraz jubilerzy. Popyt przemysłowy jest ściśle związany w sytuacją gospodarczą. PKB na świecie zwiększył się w ubiegłym roku o 3,4% a produkcja przemysłowa o 2,7%. Przemysł, którego udział w globalnym popycie na srebro jest najwyższy (56%) zużył nieznacznie mniej srebra niż rok wcześniej – 18.504 ton. Wzrósł jednak o 7% popyt na srebro w produkcji ogniw słonecznych osiągając poziom 1.862 ton. Więcej srebra zużyto też w produkcji tlenku etylenu oraz stopach lutowniczych. Zmniejszył się natomiast popyt na szary metal w przemyśle materiałów fotograficznych i elektronicznym.
W Chinach, pomimo ubiegłorocznego spowolnienia tempa wzrostu PKB, wzrosło zapotrzebowanie przemysłu na srebro o 3,5%, osiągając poziom 5,8 tys. ton. W całej Azji przemysł zużył 11 tys. ton srebra. Na drugiej pozycji uplasował się przemysł Ameryki Północnej (4,2 tys. ton), przy czym na Stany Zjednoczone przypadło 94% tego popytu. W Europie w zastosowaniach przemysłowych wykorzystano 3 tys. ton srebra.
W 2014 roku produkcja biżuterii wzrosła o 1,5% osiągając rekordowo wysoki poziom 6.693 tony, do czego przyczyniły się niższe niż w poprzednich latach ceny srebra. Dużą rolę na tym rynku odegrała Azja z Indiami i Chinami na czele. Produkcja srebrnej biżuterii w Indiach wzrosła w ubiegłym roku o 47% i wyniosła 1.936 ton, co pozwoliło wyprzedzić dotychczasowego lidera – Chiny, gdzie jubilerzy zużyli 1.452 tony srebra, o 26%. Przyczyną takiej zmiany na indyjskim rynku była antyimportowa polityka rządu dotycząca złota, która wywołała wzrost popytu na srebrną biżuterię. W drugiej połowie roku restrykcje te zostały zniesione z korzyścią dla rynku złota. W przypadku Chin przyczyną spadku było zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarczego.
Europejscy jubilerzy zużyli w ubiegłym roku 1.080 ton srebra, z tego ponad połowę przypadło na Włochy. W Ameryce Północnej na produkcję biżuterii zużyto 661 ton srebra.
Popyt inwestycyjny na całym świecie wyniósł w ubiegłym roku 6.138 ton i był o 20% niższy niż w 2013 roku. Mimo takiego spadku jest to drugi w historii wynik. Z tego zakupy inwestycyjne sztabek i monet stanowiły 6.095 ton. Pozostałe inwestycje stanowiące 43 tony były ulokowane w funduszach ETF, które na koniec ubiegłego roku posiadały w depozycie 20 tys. ton srebra.
W ubiegłym roku wzrosła o 3% produkcja srebrnej zastawy, na której wykonanie wykorzystano 1.888 ton srebra. Z tego na Azję przypadło 1.122 ton. Tu też odnotowano silny wzrost popytu - o 20%.

Srebro

Analizę na podstawie World Silver Survey – GFMS Thomson Reuters