NanoSanguis liczy na rynek koreański

Strict Minds włącz . Opublikowano w Globalna

NanoSanguis, spółka wchodząca w skład notowanej na GPW grupy firm biotechnologicznych NanoGroup, podpisała list intencyjny z Sampoong Finechem. Koreański koncern farmaceutyczny jest zainteresowany komercjalizacją produktu NanoSanguis.

W ramach podpisanego dokumentu Sampoong Finechem wyraził intencję uczestnictwa w komercjalizacji projektu NanoSanguis jako partner finansowy i merytoryczny. – Korea to bardzo obiecujący dla całej grupy kierunek. Rozwinięte rynki azjatyckie, podobnie jak rynek amerykański, cechuje dużo większe zrozumienie specyfiki branży biotechnologicznej niż w Polsce. Wiążemy spore nadzieje z podpisanym porozumieniem. - komentuje Marek Borzestowski, prezes NanoGroup.

NanoSanguis jest jedną z trzech spółek zależnych, wchodzących w skład NanoGroup. Prowadzi zaawansowane prace nad dwoma projektami nanotechnologicznymi. Pierwszym z nich jest OrganFarm – system długoterminowego przechowywania organów ex vivo (poza organizmem). Drugim jest opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek („sztuczna krew”) o długim okresie krążenia w organizmie i długim okresie przydatności do użycia.

O spółce:

NanoGroup jest grupą spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A., w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. W ramach działalności NanoGroup prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna. NanoGroup S.A. zadebiutowała na Głownym Rynku GPW w grudniu 2017 roku.