Poprawa koniunktury w niemieckim sektorze budownictwa
Niemiecka gospodarka jest lokomotywą Europy. To również znacząca gospodarka w skali świata, pod względem PKB zajmuje czwarte miejsce po USA, Chinach i Japoni. Od kilkunastu miesięcy odnotowuje coraz lepsze wyniki, wskaźniki PMI należą tam do najwyższych w UE i o kryzysie tam już zpomniano. Specjaliści z firmy Home Broker analizują najnowsze dane z niemieckiego sektora budowlanego a także inne dane ze świata.

 

Przeszło 13 mld USD świeżego kapitału pozyskały fundusze akcji na świecie w tygodniu zakończonym 6 kwietnia. Ponad jedna trzecia z tego przypadła na podmioty lokujące na rynkach wschodzących. To praktycznie wszystko tłumaczy w zakresie powodów dla których emerging markets były tak mocne na przełomie marca i kwietnia. Dla globalnych funduszy akcji z rynków wschodzących tydzień zakończony 6 kwietnia był pod względem napływów najlepszy w historii. Podobnie było jeśli chodzi fundusze obligacji wysokiego ryzyka. Dla funduszy inwestujących w Korei był to najlepszy czas od IV kwartału 2007 r. W tych warunkach fundamentalne doniesienia schodziły na plan dalszy. Siła płynącego kapitału była zbyt duża. Jednocześnie tak wyraźna dominacja przepływów z punktu widzenia zachowania rynków stwarza ryzyko w średnim terminie. Jednostronne nastawienie do ryzykownych aktywów tak, jak się pojawiło, tak szybko może się skończyć. Najbliższym testem będzie rozpoczynający się wraz z podaniem po zakończeniu poniedziałkowej sesji wyników za I kwartał przez pierwszą spółkę z indeksu DJIA. Tradycyjnie jest to gigant z branży aluminiowej, Alcoa. Zapoczątkuje zapewne kolejny udany sezon publikacji rezultatów kwartalnych, ale od samych osiągnięć dużo ważniejsze będą perspektywy kreślone na przyszłość. Tym bardziej, ż dynamika wzrostu zysków w trzech pierwszych miesiącach tego roku będzie już wyraźnie słabsza niż w kolejnych kwartałach 2010 r. W takich warunkach rynki akcji nie są przygotowane na żadne rozczarowania.


HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

Rekordowe napływy kapitału na rynki wschodzące akcji są kluczowym czynnikiem napędzającym ostatnie zwyżki kursów.
Niemiecki sektor budowlany znajduje się w znakomitej kondycji, choć coraz mocniej odczuwa skutki wzrostu cen paliw i surowców przemysłowych.
Rynki nieruchomości
Marcowy wskaźnik PMI dla niemieckiego budownictwa, obrazujący przyszłe tendencje w tym sektorze, podniósł się do rekordowego poziomu (historia danych sięga 1999 r.). PMI wyniósł 61,8 pkt wobec 60,7 w lutym. Do tak dobrego wyniku przyczynił się głównie segment komercyjny. Natomiast segmentach mieszkaniowym i infrastrukturalnym sytuacja w porównaniu z lutym pogorszyła się, choć nadal obserwowaliśmy rozwój. Skala wzrostu nowych zamówień w niemieckim budownictwie była największa od 3 lat. Nieco osłabł wzrost zatrudnienia w tej części gospodarki, ale wynik w tym względzie i tak był nadal bardzo dobry. Jednocześnie wskazywano na rosnące ceny produkcji. Tu przyczyną były drożejące paliwa i surowce przemysłowe.
Kolejna firma przedstawiła dane dotyczące zmian cen mieszkań w Wielkiej Brytanii. Zdanem Acadamentrics w marcu nastąpił spadek o 0,1%, do 222,15 tys. funtów. W skali roku ceny nie zmieniły się. Potwierdza się więc, że na brytyjskim rynku zapanowała stagnacja.
 
home_broker.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Analiz
Home Broker