Sytuacja w Strefie Euro

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Indeks gospodarki Eurolandu, obrazujący aktywność w sektorach produkcji i usług stanowił w czerwcu 56,0 pkt., co oznacza spadek o 0,4 pkt. w porównaniu z majem.

W ostatnich miesiącach indeks aktywności gospodarczej Eurozone PMI Composite Output Index był wysoce skorelowany ze zmianami PKB, który wzrastał w tempie 0,6-07 proc. w skali kwartału. W czerwcu wzrastała produkcja, gorzej było z usługami - stopa wzrostu spadła do poziomu sprzed trzech miesięcy.
Istnieją jednak różnice pomiędzy poszczególnymi krajami Eurolandu. Najlepsza sytuacja miała miejsce we Francji i Niemczech. Z kolei we Włoszech oraz Hiszpanii aktywność biznesowa spadła. 
Zmniejszenie popytu we wiodących krajach Strefy Euro przyczyniło się do obniżenia tempa wzrostu zamówień. Sytuacja taka miała miejsce zarówno w produkcji, jak również usługach. Stary Kontynent przeżywa problemy, które zgotowała sobie i pozostałym krajom Grecja.
Poprawiała się ostatnio sytuacja na rynku pracy Eurolandu, zatrudnienie wzrastało już drugi miesiąc, szczególnie we Francji i Niemczech. W czerwcu stopa bezrobocia w Strefie Euro wyniosła 10,0 proc.