Zyski funduszy hedgingowych w marcu 2010

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Marzec okazał się pomyślnym miesiącem dla rynku funduszy hedgingowych. Wzrosty cen akcji sprzyjały wielu inwestycjom alternatywnym, jednak ich efektywność była niższa ta, którą dały inwestycje tradycyjne.

Jak wynika z ostatniego raportu firmy Greenwich Alternative Investments, w marcu tego roku benczmark światowego rynku funduszy hedgingowych – Greenwich Global Hedge Fund Index wzrósł o 2,9 proc. W ciągu 12 miesięcy wskaźnik ten zyskał 22,3 proc.
Znacznie lepiej wypadły w zeszłym miesiącu inwestycje na giełdach, na przykład amerykański S&P500 wzrósł o 6,0 proc., londyński FTSE100 zyskał 6,1 proc. a indeks największych 23 giełd na świecie MSCI World Equity Index podniósł się o 5,9 proc. Uwzględniając okres całego roku, inwestycje na giełdach okazały się również bardziej intratne, niż w fundusze hedgingowe - wzrosty S&P500 oraz MSCI były bliskie 50 proc., natomiast FTSE100 zwyżkował blisko 45 proc.
Z wyjątkiem jednej strategii inwestycyjnej, wszystkie przyniosły w minionym miesiącu zyski. Najwyższą miesięczną stopę zwrotu, na poziomie 5,0 proc., osiągnęły fundusze nastawione na wzrosty cen akcji – strategia Growth. W ciągu roku wartość portfeli uczestników tych funduszy wzrosła o 1/3. Zyskiem w wysokości 4,0 proc. mogą poszczycić się menedżerowie funduszy inwestujący w papiery wartościowe spółek z problemami (Distressed Securities). Tu roczna stopa zwrotu jest podobna, jak przy strategii Growth. Dobry wynik dała też strategia, w której do portfela dobierane są spółki o jak najwyższej wartości wewnętrznej (Value) – tutaj marcowy zysk wyniósł 3,8 proc. Stopę  zwrotu na poziomie 3,3 proc. osiągnęły fundusze oportunistyczne, tzn. takie, gdzie wykorzystuje się wszelkie okazje dla zarobku.
W marcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, na minusie znalazły się fundusze hedgingowe stosujące krótką sprzedaż (Short-Biased), ponosząc stratę 0,3 proc. Zarabiają one podczas spadków, a rynek akcji znajdował się w trendzie wzrostowym. Gra „pod prąd” nie przynosi korzyści, stąd inwestujący w tego rodzaju fundusze, straciwszy w ciągu roku 16,4 proc., są największymi przegranymi minionych 12 miesięcy.
Pod względem geograficznej alokacji aktywów wśród rynków rozwijających najwyższe zyski w ubiegłym miesiącu dała Europa (8,1 proc.). Nasz Kontynent okazał się również bezkonkurencyjny pod tym względem biorąc pod uwagę okres jednego roku, przysparzając funduszom hedgingowym 70 proc. zysku.
Wśród rynków rozwiniętych liderem była Azja – tamtejsze rynki pozwoliły w marcu zarobić hedgefundom 3,9 proc. W okresie 12 miesięcy największą stopę zwrotu uzyskano na kontynentach amerykańskich (+23,1 proc.).
W ujęciu globalnym większe marcowe zyski odnotowano dla funduszy hedgingowych działających na rynkach rozwijających się, niż na rozwiniętych – odpowiednio 3,2 proc. oraz 2,5 proc.
Biorąc pod uwagę okres 12 miesięcy, również bardziej intratne były rynki rozwijające się, przynosząc 32,0 proc. zysku, wobec 13,6 proc. dla rynków rozwiniętych.